Bangcungcau

BẢNG CUNG CẦU
Thời gian từ: Từ 19/11/2014 Đến 19/12/2014
THỐNG KÊ NGƯỜI TÌM VIỆC
THỐNG KÊ VIỆC TÌM NGƯỜI
Tên ứng viênGiới tínhNgày sinhNgành nghềCông việc
NGUYỄN VĂN HÙNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN ĐĂNG PHƯƠNG THẢO Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI Nữ 0
BÙI THỊ HỒNG QUYÊN Nữ 0
LƯƠNG MINH NHỰT Nam Công nghệ thông tin 0
PHẠM THANH THẢO Nữ 0
AN THỊ KIM THƯỜNG Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN HOÀNG KHÁNG Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Nữ Quản trị, văn phòng 0
PHÙNG QUÝ HIẾU Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Nữ 0
NGUYỄN XUÂN HẢI Nam 0
LÊ XUÂN TÌNH Nam Công nghệ thông tin 0
LÊ TỰ TẤN KHOA Nam Kinh doanh và quản lý 0
BÙI THỊ THANH NHÀN Nam Da giầy, may mặc 0
NGỤY THỊ THƯƠNG THÙY Nữ 0
ĐOÀN MINH CHIẾN Nam Kế toán, kiểm toán 0
THÂN ĐỨC HIỆP Nam Da giầy, may mặc 0
PHAN THANH TUẤN Nam Vận tải 0
PHẠM THỊ BÍCH TRÂM Nữ Kinh doanh và quản lý 0
DƯ THỊ THANH THÚY Nữ Da giầy, may mặc 0
TRƯƠNG THỊ YẾN Nữ Da giầy, may mặc 0
CHÂU THỊ MỸ Nữ Da giầy, may mặc 0
HOÀNG XUÂN TRỊ Nam 0
NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 0
NGUYỄN GIA HẢI Nam 0
TRẦN THỊ HỒNG NHẠN Nữ Da giầy, may mặc 0
ĐẶNG THANH LONG Nam 0
NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
HUỲNH THANH TẤN Nam Quản trị, văn phòng 0
DƯƠNG PHƯƠNG HUYỀN Nữ Quản trị, văn phòng 0
LÊ VĂN TUẤN Nam 0
HUỲNH QUỐC DŨNG Nam Quản trị, văn phòng 0
HUỲNH ANH KỲ Nam 0
ĐOÀN BẢO NGỌC Nam 0
LÊ THỊ THỰC Nữ Da giầy, may mặc 0
DƯƠNG HOÀNG VŨ Nam Da giầy, may mặc 0
LÂM THỊ LIÊN Nữ Da giầy, may mặc 0
PHAN THỊ BÉ BẢY Nữ Da giầy, may mặc 0
TRỊNH THỊ MỸ DUNG Nữ Da giầy, may mặc 0
PHẠM THỊ LIÊN Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ KIM TRINH Nữ Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 0
QUAN LỆ XUÂN Nữ 0
NGUYỄN VĂN LĂNG Nam Vận tải 0
DƯƠNG MINH TRUNG Nam 0
NGUYỄN THANH VĂN Nam 0
LÊ QUỐC VIỆT Nam Công nghệ thông tin 0
NGUYỄN VĂN LUYẾN Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ MỘNG LOAN Nữ Da giầy, may mặc 0
HỒ THỊ YẾN Nữ Da giầy, may mặc 0
VÕ THỊ QUYÊN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN THỊ THẢO Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam Kỹ thuật, cơ khí 0
VÕ THỊ TRÚC LY Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ SƠN Nữ Lao động phổ thông 0
PHẠM THỊ THIỀN Nữ Lao động phổ thông 0
HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN Nữ 0
LÊ THỊ NGỌC DUNG Nữ 0
TRƯƠNG THỊ HUỆ Nữ 0
NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN Nữ 0
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN THỊ HỒNG NHO Nữ Y tế, sức khỏe 0
DƯƠNG NGỌC TRÂM Nữ Y tế, sức khỏe 0
HUỲNH THANH XUÂN Nam Kỹ thuật, cơ khí 0
PHẠM THỊ THANH VÂN Nữ 0
HỒ VĂN LỘC Nam 0
NGUYỄN NGỌC TUẤN Nam Vận tải 0
GIANG CHẤN THANH Nam Vận tải 0
NHỮ THỊ BÍCH THU Nữ Kế toán, kiểm toán 0
LƯƠNG MINH HẢI Nam 0
NGUYỄN THỊ NỞ Nữ Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ CÚC Nữ Da giầy, may mặc 0
PHẠM TRẦN YẾN LINH Nữ Da giầy, may mặc 0
ĐOÀN THỊ LỆ TRANG Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN THỊ NGỌC HIỀN Nữ Da giầy, may mặc 0
HỒ THANH TÀI Nam Da giầy, may mặc 0
HỒ KIM PHỤNG Nữ Da giầy, may mặc 0
VÕ HUYNH ĐỆ Nam 0
HỒ VĂN RẸT Nam 0
HOÀNG ĐÌNH HÙNG Nam 0
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 0
NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH Nữ Quản trị, văn phòng 0
VÕ THANH PHƯƠNG Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU Nữ 0
HUỲNH THỊ HUYỀN Nữ 0
TRẦN TUẤN HÙNG Nam Vận tải 0
VŨ QUANG HỢP Nam 0
PHẠM QUỐC TUẤN Nam 0
TÔ THANH DŨNG Nam 0
NGUYỄN HỮU TỐT Nam 0
LÊ HỒNG LOAN Nữ 0
NGUYỄN HOÀNG DŨNG Nam Vận tải 0
VŨ TÀI NGHỊ Nam 0
TRIỆU HẠNH PHẤN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
HUỲNH THỊ ĐOAN TRANG Nữ Kinh doanh và quản lý 0
TRẦN THỊ PHI PHỤNG Nữ Da giầy, may mặc 0
LỮ DIỆU QUANG Nam Quản trị, văn phòng 0
VƯƠNG ĐỨC MINH Nam Quản trị, văn phòng 0
VÕ TUẤN HỮU Nam 0
ĐOÀN THỊ XUÂN DUYÊN Nữ Kế toán, kiểm toán 0
CHÂU VĂN TƯ Nam Vận tải 0
TĂNG THỊ THU TRANG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
HOÀNG VĂN THẾ Nam Quản trị, văn phòng 0
HUỲNH THANH TÂM Nam Quản trị, văn phòng 0
TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Nữ Quản trị, văn phòng 0
PHAN THỊ KIM OANH Nữ Quản trị, văn phòng 0
HỒ QUỐC TRÍ Nam Kinh doanh và quản lý 0
HUỲNH VĂN DŨNG Nam Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN HOÀNG SANG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
HUỲNH VĂN HOÀNG Nam Điện, điện tử 0
NGUYỄN QUANG HUYỀN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
PHẠM THỊ BÍCH HẰNG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
PHẠM THỊ THÚY Nữ Quản trị, văn phòng 0
ĐẶNG VĂN ĐỒNG Nam Quản trị, văn phòng 0
TÔN NỮ KIỀU HẠNH Nữ Quản trị, văn phòng 0
PHAN NHẤT ÁI HOA Nữ Sư phạm, giáo dục 0
BÙI MINH CẢNH Nam Kinh doanh và quản lý 0
VÕ CAO TRÍ Nam Quản trị, văn phòng 0
PHAN ANH TUẤN Nam Công nghệ thông tin 0
LÊ THỊ THƠM Nữ Kế toán, kiểm toán 0
VÕ NGUYỄN QUỐC MINH Nam Y tế, sức khỏe 0
NGUYỄN MINH SANG Nam Kỹ thuật, cơ khí 0
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN THÙY TRANG Nữ 0
TRẦN THÙY TRÚC Nữ 0
LÝ THANH PHONG Nam 0
PHẠM THANH PHONG Nam Vận tải 0
NGÔ KIM HOA Nữ 0
NGUYỄN VĂN THIỆN Nam 0
NGUYỄN THỊ MIẾN Nữ Y tế, sức khỏe 0
TRẦN VĂN KIỆT Nam Kỹ thuật, cơ khí 0
HOÀNG DUY YÊN Nam Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Nữ Quản trị, văn phòng 0
VÕ THỊ NGA Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN Nữ Quản trị, văn phòng 0
PHAN THỊ HẰNG Nữ 0
NGUYỄN VĂN ĐOẠT Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THẢO TRANG Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN DUY PHONG Nam Điện, điện tử 0
BÙI HỒNG NHUNG Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ DUY DUYÊN Nữ 0
ĐẶNG THỊ DUYÊN Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN UY THẾ Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ PHẠM HUỲNH LIÊN Nữ Quản trị, văn phòng 0
ĐOÀN THỊ NGUYỆN Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THANH HẢI Nam 0
HUỲNH THỊ TƯỜNG VI Nữ Kế toán, kiểm toán 0
TRƯƠNG KIM HOÀN Nữ 0
TRẦN VÕ ANH THÔNG Nam 0
LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
PHẠM TẤN TÀI Nam 0
LƯƠNG NGỌC HUỲNH Nữ Kinh doanh và quản lý 0
TRẦN THỊ NGỪNG Nữ 0
DƯƠNG ĐẠT THÀNH Nam 0
NGUYỄN VĂN TẤN Nam Vận tải 0
CHÂU CẢNH Nam Sư phạm, giáo dục 0
TRƯƠNG KHÁNH LINH Nữ Quản trị, văn phòng 0
TRẦN MINH LỘC Nam Kinh doanh và quản lý 0
TRẦN THỊ KIM LIỂU Nữ Da giầy, may mặc 0
PHAN CHÍNH BỬU Nam Kinh doanh và quản lý 0
ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN Nữ Y tế, sức khỏe 0
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO Nữ 0
TRẦN VĂN BÌNH Nam 0
NGUYỄN ĐỨC BÌNH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
HỒ LÊ THY UYÊN Nữ 0
TĂNG HÒA Nam Kinh doanh và quản lý 0
BÙI THỊ THANH TRÚC Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ Xây dựng và kiến trúc 0
LƯU HUỲNH TRÚC PHƯƠNG Nữ 0
NGUYỄN THỊ THẢO Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN NGỌC THÀNH Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THẾ DŨNG Nam Vận tải 0
VŨ ĐÌNH NIÊN Nam 0
NGUYỄN KIỀU THÚY Nữ Quản trị, văn phòng 0
TRIỆU TRÍ DŨNG Nam Da giầy, may mặc 0
VÕ NGỌC THANH Nam Vận tải 0
HỒ SỸ KỲ Nam Công nghệ thông tin 0
VŨ ĐÌNH TRƯỜNG Nam Xây dựng và kiến trúc 0
NGUYỄN HUỲNH NGỌC CHƯƠNG Nam Da giầy, may mặc 0
TRƯƠNG MINH HƯỜNG Nam 0
TRƯƠNG PHƯỚC HÒA Nam 0
ĐIỀN QUỐC HUY Nam 0
ĐẶNG MẠNH TUẤN Nam 0
QUÁCH VĂN TIỀN Nam 0
NGUYỄN THỊ THÙY NHƯ Nữ 0
SƠN THỊ THAO RY Nữ 0
TRẦN THỊ KHOA Nữ 0
LÝ NÔNG MÌ Nam 0
TỐNG THANH NGA Nữ 0
NGUYỄN THỊ THỦY CÚC Nữ 0
NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 0
ĐINH NGỌC HOÀNG Nam 0
PHẠM CÔNG TÂM Nam 0
NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 0
NGUYỄN THỊ CẨM LOAN Nữ 0
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỂM Nữ 0
LÊ THỊ MAI Nữ 0
DƯƠNG THỊ LIÊN Nữ 0
LỮ THỊ VIỂM Nữ 0
NGUYỄN OANH Nam 0
ĐẶNG VĂN BẢY Nam 0
LÂM DU LỢI Nam 0
NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 0
NGUYỄN THANH PHỤNG Nam 0
NGUYỄN HOÀI QUỐC Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 0
NGUYỄN THỊ TẶNG Nữ 0
NGUYỄN QUỐC KHẢI Nam 0
DƯƠNG THỊ KHUÊ Nữ 0
NGUYỄN THỊ THU VÂN Nữ 0
HỒ THỊ NGỌC CẦM Nữ 0
PHẠM THỊ HỮU LANH Nữ 0
LÊ THỊ HUỆ Nữ 0
BÙI KIM LUYỆN Nam Quản trị, văn phòng 0
PHẠM VIẾT THU Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRIỆU VĂN TIỀN Nam Điện, điện tử 0
LÊ BÍCH NGỌC Nữ Da giầy, may mặc 0
ĐINH HỮU TRUNG Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN TRƯỜNG DUY Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN KỲ QUỐC Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN VIỆT MỸ Nam Da giầy, may mặc 0
HUỲNH XUÂN TRƯỜNG Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN SƠN TÙNG Nam 0
LÊ THỊ HỒNG HẠNH Nữ Công nghệ thông tin 0
LÂM THỊ LOAN Nữ Da giầy, may mặc 0
PHAN THÀNH NGÔN Nam 0
TRẦN THỊ PHƯỜNG Nữ 0
HOÀNG QUỐC TRỊ Nam Quản trị, văn phòng 0
DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG Nữ Quản trị, văn phòng 0
VÕ THỊ KIM PHƯỢNG Nữ 0
NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 0
PHẠM THỊ DỊU Nữ 0
LÝ THỊ MỸ LINH Nữ 0
PHẠM THỤY DIỄM TRINH Nữ 0
HỒ VĂN VUI Nam Điện, điện tử 0
PHẠM THỊ SÁU Nữ Da giầy, may mặc 0
HÀ TRỌNG TÍNH Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN MINH HOÀNG Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ NGỌC THANH Nữ Da giầy, may mặc 0
DƯƠNG NGUYỄN CHÍ ĐẠT Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC Nữ Y tế, sức khỏe 0
NGUYỄN ĐỨC THẮNG Nam Điện, điện tử 0
NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG Nam Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN VĂN MINH Nam Công nghệ thông tin 0
NGUYỄN ĐỨC CÔN Nam Vận tải 0
NGUYỄN THỊ HÒA Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ THU VÂN Nữ 0
TRẦN NGỌC PHƯỢNG Nữ 0
VŨ HẢI BA Nam 0
NGUYỄN CHÍ TÂM Nam 0
NGUYỄN THÀNH NHỰT Nam 0
NGUYỄN CAO MINH Nam 0
ĐẶNG THANH LIÊM Nam 0
PHẠM HOÀNG THÀNH Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ SĨ Nữ 0
ĐỖ ĐỨC CƯỜNG Nam 0
HOÀNG TRẦN SƠN Nam 0
DƯƠNG VĂN MẦM Nam 0
VÕ THỊ NGỌC Nữ 0
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ Nữ Thực phẩm, đồ uống 0
LƯU THANH PHƯỚC Nam Vận tải 0
HUỲNH THANH TUẤN Nam Kế toán, kiểm toán 0
TRƯƠNG MINH CẢNH Nam 0
NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 0
DƯƠNG ANH ĐÀO Nữ Quản trị, văn phòng 0
LƯU THỊ NGỌC LAN Nữ 0
PHẠM VŨ Ý NHƯ Nữ Quản trị, văn phòng 0
HUỲNH NHUẬN CHI Nữ Quản trị, văn phòng 0
LÊ HOÀNG BÍCH TRÂM Nữ 0
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
DƯƠNG THỤY MỸ DANH Nữ 0
NGUYỄN TRẦN THÀNH QUAN Nam Vận tải 0
NGUYỄN NGỌC THẮNG Nam Vận tải 0
LƯU TÍN HƯNG Nam 0
THÁI THỊ CẨM NHUNG Nữ Kinh doanh và quản lý 0
LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 0
ĐẶNG KIM TUYỀN Nữ 0
HỒ VĂN LÂM Nam Da giầy, may mặc 0
VŨ VĂN CHÍN Nam Xây dựng và kiến trúc 0
PHAN VĂN THÀNH Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ OANH Nữ Da giầy, may mặc 0
NGÔ THANH BÌNH Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN HỮU PHONG Nam Vận tải 0
MAI THỊ LIÊN Nữ 0
NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 0
TRẦN PHƯỚC SÁNG Nam 0
BÙI THỊ YẾN XUÂN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
LÊ THỊ HẠNH Nữ 0
NHIÊU TUẤN HUY Nam 0
NGÔ LONG GIANG Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ KIM DUNG Nữ Da giầy, may mặc 0
VŨ THỊ HỒNG NHUNG Nữ Quản trị, văn phòng 0
DƯƠNG VĂN SƠN Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN ANH TUẤN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Nữ Lao động phổ thông 0
ĐỖ NGỌC AN DY Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
LÊ ĐÌNH HOÀN THƯ Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGÔ BẢO ANH Nam Vận tải 0
NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN KHOA THANH LÂM Nam Da giầy, may mặc 0
CAO MINH TÂN Nam Da giầy, may mặc 0
TRƯƠNG TẤN ĐIỀN Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ THU HẢI Nữ Da giầy, may mặc 0
VÕ THỊ NGỌC GIÀU Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ Da giầy, may mặc 0
PHAN THỊ MỸ SƯƠNG Nữ Da giầy, may mặc 0
NGÔ LINH VƯƠNG Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Nữ Da giầy, may mặc 0
TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Nữ Quản trị, văn phòng 0
LÊ THỊ MỸ CHÂU Nữ Quản trị, văn phòng 0
BÀNH HUỆ KHANH Nữ 0
LÊ NGỌC PHƯƠNG TRÂM Nữ 0
VIÊN THANH THẢO Nữ 0
ĐÀO HỒNG THẮNG Nam Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN SƠN HÙNG Nam 0
HUỲNH THỊ CÀNH NHA Nữ 0
ĐÀO QUANG QUÍ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN THỊ ĐÀO Nữ 0
CAO THỊ THU TRINH Nữ 0
PHAN CÔNG KIÊN Nam Quản trị, văn phòng 0
VÕ THÀNH CÔNG Nam 0
TRẦN THỊ CẨM LINH Nữ Da giầy, may mặc 0
LÝ NGỌC HẠNH Nữ Da giầy, may mặc 0
NGÔ THỊ NGÀ Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ Da giầy, may mặc 0
HUỲNH VĂN PHÙNG Nam Quản trị, văn phòng 0
LÊ THỊ THANH THÙY Nữ 0
LÂM CẨM BÌNH Nam 0
VÕ THIỆN HỒNG HIỆP Nữ Quản trị, văn phòng 0
BÙI VINH QUANG Nam 0
QUÁCH CÔNG VƯƠNG Nam 0
NGUYỄN NGỌC CHUẨN Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN ĐÌNH CẨN Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN KHẮC TÂN Nam 0
NGUYỄN HỮU DŨNG Nam 0
NGUYỄN MINH HIẾU Nam 0
NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN VĂN TRÍ Nam Kinh doanh và quản lý 0
TRẦN THỊ HỒNG NGÂN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
TRỊNH THỊ THU THỦY Nữ 0
NGUYỄN ĐỨC VĨ Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Nữ 0
LÊ THỊ CẨM GIANG Nữ 0
PHAN VĂN NAM Nam Quản trị, văn phòng 0
PHẠM MINH NHỰT Nam 0
HỒ KIỀU MY Nữ 0
LÂM THANH VŨ Nam 0
LÊ HOÀI NAM Nam 0
NGUYỄN NGỌC TÙNG Nam 0
NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG Nữ 0
PHAN THỊ KIM NGÂN Nữ 0
TRẦN NHẬT TRUNG Nam 0
NGUYỄN THỊ THANH TOÀN Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ TIỂU LINH Nữ Da giầy, may mặc 0
VÕ THỊ RU TƠ Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Nam 0
THỊ NGỌC CHÚC Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 0
NGUYỄN NGỌC BÉ Nam 0
HUỲNH NGỌC LỢI Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ THU THANH Nữ 0
PHẠM THỊ BÉ TƯ Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN CÔNG LUẬN Nam 0
NGUYỄN HOÀI PHONG Nam 0
LÊ THỊ NGỌC THƠ Nữ 0
NGUYỄN DƯƠNG BÌNH Nam 0
TRƯƠNG THỊ ÚT ANH Nữ 0
NGUYỄN TÀI LINH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN TỐT ĐẸP Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
LÊ TRUNG VIỆT Nam Kinh doanh và quản lý 0
TRẦN ĐĂNG BẢO KHÁNH Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN HỒNG YẾN Nữ Quản trị, văn phòng 0
PHAN THỊ THI THI Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
NGUYỄN VĂN THỤY Nam Vận tải 0
NGUYỄN QUỐC MINH TRANG Nữ Kinh doanh và quản lý 0
VIÊN THỊ CẨM TÚ Nữ 0
TRẦN THỊ MỸ TIÊN Nữ 0
NGUYỄN LÊ THANH HẰNG Nam Quản trị, văn phòng 0
LÊ THỊ THANH HUỆ Nữ Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN VĂN THÀNH Nam Kỹ thuật, cơ khí 0
NGUYỄN TẤN TRUNG Nam Kỹ thuật, cơ khí 0
PHAN THỊ PHƯƠNG Nữ Lao động phổ thông 0
HOÀNG THỊ TUYẾT Nữ Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 0
LA THÀNH ĐẠI Nam 0
HUỲNH HUYỀN LINH Nữ 0
LÊ HOÀNG BÉ Nam 0
LÊ THỊ BÍCH THẢO Nữ 0
LƯƠNG THỊ LUYẾN Nữ 0
NGUYỄN CHÚC LY Nữ 0
NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 0
ĐỖ HIẾU MINH Nam 0
NGUYỄN ĐOÀN THỊ THU HẰNG Nữ 0
LÊ XUÂN NỞ Nữ Da giầy, may mặc 0
ÂU QUANG KHẢI Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN VĂN HIỆP Nam Da giầy, may mặc 0
HỨA HOÀNG EM Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
HỨA QUỐC VINH Nam Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN THỊ NĂM Nữ Kế toán, kiểm toán 0
VÕ TRUNG TRỰC Nam Kế toán, kiểm toán 0
HUỲNH CHÂU LONG Nữ Quản trị, văn phòng 0
PHẠM HÙNG VƯƠNG Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN BẠCH HIỀN Nữ Da giầy, may mặc 0
PHẠM BÙI LUẬN Nam Giáo dục chính trị, Triết học 0
LÊ THÀNH HIẾU Nam Vận tải 0
NGUYỄN ANH VŨ Nam Da giầy, may mặc 0
TĂNG NHƯ LAN Nữ Da giầy, may mặc 0
PHẠM THANH THẢO Nữ Da giầy, may mặc 0
NGÔ NGỌC TRÀ Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN VĂN LẬP Nam Da giầy, may mặc 0
LƯU HỮU QUYẾT Nam Da giầy, may mặc 0
TRẦN THANH Nam Vận tải 0
PHAN THỤY KIỀU Nữ Da giầy, may mặc 0
LÊ QUỐC DŨNG Nam Kinh doanh và quản lý 0
HUỲNH THỊ CẨM TÚ Nữ Da giầy, may mặc 0
ĐÀO HỒNG THANH Nam Da giầy, may mặc 0
TRẦN THỊ LANG Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN TẤN PHÁT Nam Da giầy, may mặc 0
HUỲNH NGỌC THÚY Nữ Da giầy, may mặc 0
PHAN THỊ KIM OANH Nữ Da giầy, may mặc 0
LƯU CHÍ HIẾU Nam Da giầy, may mặc 0
PHAN VĂN PHÚ Nam Da giầy, may mặc 0
TRẦN PHƯỚC CANG Nam Da giầy, may mặc 0
TRẦN ĐĂNG KHOA Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ MINH HƯNG Nam Da giầy, may mặc 0
VÕ VĂN NHẬT Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN NGỌC HIẾU Nam Quản trị, văn phòng 0
NGÔ THỊ THANH NHÀN Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam Quản trị, văn phòng 0
LÊ THANH NHÃ Nam Quản trị, văn phòng 0
THẠCH HUỲNH NGHĨA Nữ 0
NGUYỄN THỊ LAN Nữ 0
CAO TRUNG TRỰC Nam Vận tải 0
HUỲNH THỊ KIM TRỌN Nữ 0
NGÔ THỊ NHUNG Nữ 0
DOÃN THỤY HÀ MY Nữ Y tế, sức khỏe 0
PHẠM TUẤN ANH Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN PHÚC THIÊN ÂN Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN MẠNH ĐAN Nam Kinh doanh và quản lý 0
NGUYỄN TRƯỜNG THANH ĐOAN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN QUANG KHẢI Nam Điện, điện tử 0
NGUYỄN THỊ MỪNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN LÊ THÀNH TRUNG Nam Công nghệ thông tin 0
NGUYỄN VĂN THUẬN Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ NGỌC AN Nam Da giầy, may mặc 0
TRẦN MINH THIỆN Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN THỊ BÍCH Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN MINH HẢI Nam Da giầy, may mặc 0
DỤNG NỮ KIM THỪA Nữ Kế toán, kiểm toán 0
DANH THỊ MỘNG TRINH Nữ Da giầy, may mặc 0
VÕ KIỀU TRANG Nữ Da giầy, may mặc 0
PHẠM THỊ MINH Nữ Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN ĐỖ TUẤN Nam Điện, điện tử 0
LÂM TIỂU PHỤNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO Nữ Kế toán, kiểm toán 0
ĐINH THỊ HỢI Nữ Kế toán, kiểm toán 0
HUỲNH NGỌC HỒNG PHÁT Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THỊ HUÊ Nữ Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ THẢO Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN LÊ THUẬN Nam Da giầy, may mặc 0
ĐẶNG NGỌC ẨN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
LÊ TRỌNG CHƯƠNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
LÊ KIỀU TRINH Nữ Kế toán, kiểm toán 0
ĐINH VĂN THÁI Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN QUỲNH BẢO TRÂN Nữ Kinh doanh và quản lý 0
ĐINH TRỌNG TẤN Nam Quản trị, văn phòng 0
NGUYỄN THỊ HẰNG NY Nữ 0
NGUYỄN THỊ MỸ HÒA Nữ 0
NGUYỄN MẠNH VIỆT Nam 0
HỨA CHÍ DŨNG Nam 0
NGUYỄN ĐÌNH SỸ Nam 0
NGUYỄN XUÂN DUY ANH Nam Lao động phổ thông 0
HUỲNH ĐẠT PHÚC Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN THỊ TÍNH Nữ 0
NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG Nam Lao động phổ thông 0
LÊ THỊ THU THỦY Nữ Báo chí và thông tin 0
HÀ LẬP MINH Nam Quản trị, văn phòng 0
VÕ HỒNG XUÂN Nam 0
VÕ NGỌC DŨNG Nam Da giầy, may mặc 0
NGUYỄN VĂN LÝ Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ BÉ THÚY Nữ Da giầy, may mặc 0
VÕ THỊ HỒNG GẤM Nữ Da giầy, may mặc 0
HUỲNH THỊ LỰ Nữ Da giầy, may mặc 0
PHẠM VĂN HOÀNG Nam Da giầy, may mặc 0
TRẦN NGỌC THẮNG Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ HOA Nữ Da giầy, may mặc 0
TRẦN THANH ĐIỀN Nam Da giầy, may mặc 0
LÊ THỊ THÙY DUYÊN Nữ Quản trị, văn phòng 0
ĐỖ QUỐC MINH Nam 0
TRẦN THỊ ÁNH NGA Nữ 0
NGUYỄN HOÀN NGÂN Nam 0
NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TRẦN THANH TUẤN Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TRỊNH HOÀI SƠN Nam Sư phạm, giáo dục Tìm việc Hóa học
BÙI HẢI YẾN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LƯƠNG THỊ THÙY VÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ THANH DANH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM VĂN THUẬN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGÔ HOÀNG LỘC Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN THỊ HẠNH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THẾ NHÂN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN MINH TÁNH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÂM THỊ ANH VÂN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
ĐÀO THỊ HỒNG PHẤN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ NHƯ MAI Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN THỊ NGỌC THANH Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THANH SANG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN VĂN LONG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHAN ÚT NHỎ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
VÕ TRẦN MỸ LỆ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ CÔNG NGHĨA Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN THỊ THANH XUÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN XUÂN DIỄM Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
PHAN HỮU THÀNH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
NGUYỄN CỔ HẰNG Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Quản Lý Kho
NGUYỄN VĂN CÒN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LƯU THỊ GIANG Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Nam Tìm việc LÁI XE
NGUYỄN HOÀNG MỸ Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LAI THỊ ÁNH TUYẾT Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
DƯƠNG THỊ THU NGA Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRƯƠNG CHÍ TÙNG Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LƯU THỊ THANH NHÀN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ TRẦN YẾN PHƯƠNG Nữ Kinh tế Tìm việc Kinh tế phát triển và đầu tư
TRƯƠNG DUY KHƯƠNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
ĐOÀN NGỌC LOAN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ LỆ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VĂN THỊ BÍCH TRÂM Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HỒ VĂN BÚT Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN VĂN BÉ TƯ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
HUỲNH THỊ DIỆP THÚY Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
ĐÀM PHƯƠNG THẢO Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN VĂN THẮNG Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN MINH ĐÂY Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN HỒNG THÚY Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN BÁ THỌ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ KIỀU MỘNG TRINH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
CHÂU MINH TUẤN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
NGUYỄN THANH PHONG Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Quản Lý Kho
NGUYỄN THỊ LOAN Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
LIÊU QUỲNH NHƯ Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
PHAN THU HẰNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ KIM PHÚC Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN HỮU XUÂN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN THỊ TỐ ANH Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ CẨM TRANG Nữ Y tế, sức khỏe Tìm việc Dược học
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
KHỔNG THỊ HOÀNG ANH Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TRẦN THỤY HỒNG DIỆP Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN VĂN HÙNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGÔ VĂN TÝ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
BÙI NGỌC QUANG Nam Y tế, sức khỏe Tìm việc Điều dưỡng
NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
CHÂU NHẬT THÚY Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TỪ THỊ NGỌC HÀ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THANH LẮM Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
BÙI THANH PHONG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VÕ VĂN TRƯỜNG Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
ĐỖ THỊ BÉ TƯ Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LÊ THỊ XUÂN LAN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
ĐỖ MẠNH THỨC Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRƯƠNG NGUYỄN THỊ NHƯ MAI Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
MUHAMAD MUSTAFA Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHAN THỊ THANH THÚY Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ THỊ KIM THẢO Nữ Thực phẩm, đồ uống Tìm việc Thực phẩm
TRẦN THỊ NGA Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
LỮ NGỌC PHỤNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
TRƯƠNG CHÁNH DŨNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
PHẠM VĂN SƠN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGUYỄN VĂN QUYẾT Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
TRẦN MINH CHƯƠNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHẠM BÌNH PHƯƠNG Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
HUỲNH THANH THU Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
PHẠM QUANG PHI Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN NGỌC ẨN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHAN ĐÌNH BẢO Nam Tìm việc Lao động phổ thông
ĐẶNG THỊ THANH THỦY Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN VĂN TƯỜNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LÊ THỊ THU THẢO Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN THỊ ĐÀO Nữ Tìm việc Hành chínhnhân sự
HUỲNH VĂN MINH Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN THỊ YẾN THU Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TIÊU HỒNG LAM Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
ĐÀO PHẠM THANH HUYỀN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ Lao động phổ thông Tìm việc Dọn vệ sinh
NGUYỄN TẤN LỢI Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
LÊ THỊ HỒNG VÂN Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN NGỌC LOAN Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
CHÂU VĂN TRỌNG Nam Sư phạm, giáo dục Tìm việc Sư phạm kỹ thuật
ĐOÀN THANH TÂM Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
LÊ MẠNH HÙNG Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
ĐÀO NGỌC BÍCH Nữ Tìm việc Hành chínhnhân sự
NGÔ HUỲNH NGỌC TUYỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
DƯƠNG THANH Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
VÕ THỊ MỘNG TUYỀN Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
HUỲNH QUANG TUYẾN Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ ĐỨC HÙNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nấu ăn
TRẦN ĐÌNH CÔNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ THỊ HỒNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐOÀN KIM OANH Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Xuất nhập khẩu
VÕ THỊ MỸ DUNG Nữ Y tế, sức khỏe Tìm việc Y học đa khoa
PHAN THỊ THU HẰNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
LƯƠNG VĂN NAM Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN TRẦN VIẾT THANH Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TRẦN VĂN GIỎI Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ THU VÂN Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
PHƯƠNG MINH TRÍ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
ĐỖ NGỌC HUYỀN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGÔ THỊ NGỌC GIÀU Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN KHẮC HUỲNH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ VĂN NHỊ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM THỊ THẢO Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN TẤN LONG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHAN THỤY NGỌC THẢO Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VŨ THỊ THU HỢP Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN LONG HẢI Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ THỊ XA LY Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGÔ HOÀNG PHÚC Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ NGỌC ÂN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ HOA Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
KIỀU THỊ TUYẾT OANH Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN THỊ SƠN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nấu ăn
VÒNG PHÚ HÀO Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
VÕ NGỌC TÀI Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN HẢI ÂU Nữ Y tế, sức khỏe Tìm việc Dược học
NGUYỄN THỊ HOA Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HUỲNH THỊ KIM LÝ Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nấu ăn
NGUYỄN VĂN THƠ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN VĂN VIỆT Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN THỊ BẢO UYÊN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TẤT THIỆU KHƯƠNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN THỊ LỆ THU Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LƯƠNG QUỐC BẢO Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ HẰNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
BÙI THỊ KIỀU OANH Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
THỊ HOÀNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
TRẦN VĨ HÙNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ THỊ MINH CHÂU Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LÊ THANH PHONG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ THỊ KIM NGA Nữ Lao động phổ thông Tìm việc Dọn vệ sinh
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Nữ Lao động phổ thông Tìm việc Dọn vệ sinh
NGUYỄN QUANG SANG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN DUY NGỌC ÂN Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
PHẠM TRUNG SƠN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ THỊ MỸ HƯƠNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
ĐẶNG NGỌC LAN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN VĂN LAI Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN VĂN HÙNG Nam Lao động phổ thông Tìm việc Dọn vệ sinh
NGUYỄN VĂN DŨNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM VĂN TRỌNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
VŨ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
VŨ DẠ THẢO Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
PHÍ THỊ THANH Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
LÊ THỊ MINH HÒA Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN PHƯƠNG VY Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
NGUYỄN THÀNH TƯ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐỖ THỊ DIỆU NGA Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
HỨA MINH THÀNH Nam Tìm việc Lao động phổ thông
ĐẶNG THỊ THANH ĐÀO Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN HỒNG PHƯƠNG THẢO Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
PHAN HỒNG LẠC Nam Tìm việc Lao động phổ thông
HUỲNH THỊ MỸ DUNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
MAI HOÀNG TUẤN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
LÊ CÔNG BẰNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHAN THỊ HỒNG PHI Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐẶNG THỊ XUÊ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN HUY HOÀNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VĂN ĐÌNH TUÂN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ THÙY Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN THIỆN TÀI Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ THỊ THU HỒNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
HÀ CẨM THƯỜNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN ĐỨC TUẤN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
PHẠM THANH DŨNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
TRIỆU THỊ THANH THẢO Nữ Báo chí và thông tin Tìm việc Bưu chính viễn thông
NGUYỄN TRỊNH ĐĂNG VY Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
LÊ VĂN THANH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ HỒNG HOANG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM THỊ MỸ NHIÊN Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
CHÍ TRI MÚI Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
DU THỊ LINH PHƯƠNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
ĐÀO MỸ LIÊN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN CAO THẮNG Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
CHƯƠNG CÚN KÍU Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
PHẠM THỊ THÔN NỮ Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ HUỲNH ANH TÚ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
HUỲNH CƯỜNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN QUỐC SƠN Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
BÙI THÚY QUỲNH Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
PHẠM THỊ THANH HIỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN TUẤN VŨ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
NGUYỄN THẾ HIỂN Nam Tài chính, chứng khoán, BĐS Tìm việc Bất Động Sản
NGUYỄN HOÀNG MINH Nam Tìm việc Quản trị kinh doanh
LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN ĐỨC TÀI Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
TRẦN BẢO TRÂN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
HUỲNH THỊ THÚY HOA Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
TĂNG HOÀN VŨ Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Marketing
CUNG VĂN LÝ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐOÀN PHƯƠNG ĐIỆP Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Dọn phòng, lao công
LÊ THỊ TIỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THANH NHÀN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN VĂN BỘ Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
LÊ THỊ LIÊN Nữ Tìm việc Hành chínhnhân sự
NGUYỄN THỊ THÚY Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN THÀNH LONG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ NGỌC HÓA Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGUYỄN VĂN TIẾN Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
LÊ TRUNG HẬU Nam Tìm việc Luật
TRẦN THANH HIỀN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
NGUYỄN PHẠM THU THẢO Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ NGUYỄN QUỐC BẢO Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
BÙI THỊ THU CÚC Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
TRẦN THỊ TRÚC HÀ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ NỮ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HỒ QUỐC TRIỆU Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
TRƯƠNG THỊ XUÂN HÒA Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐẬU THU HIỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ MAI HOA Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
PHAN THỊ NGA Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN MINH TRUNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
MẠCH KẾ NHI Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
VŨ THỊ HÀ Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
ĐẶNG VĂN QUÍ Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
TRƯƠNG CÔNG DANH Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN KIM HÀ Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN BẠCH THIÊN ANH Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
MU SA Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ ANH TUẤN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ HOÀNG NHỰT Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Hành chính công
VÕ TRẦN HUỲNH DOANH Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN HOÀNG MAI PHƯƠNG Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên khác
ĐẶNG VĂN DŨNG Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN THÙY AN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN THỊ THANH VÂN Nữ Báo chí và thông tin Tìm việc Văn thư
DIỆP THỊ TÚ MI Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỤY HUYỀN CHÂN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
VŨ ĐỖ THÙY DUNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
VÕ VĂN ÚT EM Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LAI TÚ NGHINH Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
PHẠM THỊ NHỎ Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nấu ăn
NGUYỄN THỊ THÚY Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN NGỌC THU NGÂN Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
VÕ NGUYỄN DUY KHÔI Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
LÊ MINH DŨNG Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
HUỲNH VĂN THIỆN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ PHI GIAO Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ THU LAN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
LÊ THỊ BẢO NGÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
CAO MINH HOÀN Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Nhiệt lạnh
NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
NGÔ THỊ NGỌC BÍCH Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LÝ HỒNG TÙNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
ĐẶNG QUỐC VINH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHAN THỊ MỸ LINH Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN MINH TIẾN DŨNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM MINH TRIẾT Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRANG THỤY PHƯƠNG THƯ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM MINH XUÂN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ TRÚC MAI Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN VĂN DUYÊN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HÀ KIM DUNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
VƯƠNG CẨM THUẬN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHẠM THỊ TRÚC LINH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
DƯ GIAI HỒNG Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
NGUYỄN VĂN CỢP Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
THÁI TÙNG HẢI Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
BÙI THÁI NGỌC Nam Tìm việc Lao động phổ thông
CAO VÂN QUỲNH HƯƠNG THẢO Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
TRỊNH HOÀNG TÂM Nam Tìm việc Quản trị kinh doanh
LƯU TINH Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHAN NGUYÊN VŨ Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
TRẦN THỊ VÂN KHÁNH Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên khác
NGUYỄN THỊ THANH VÂN Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
TRẦN THỤC QUYÊN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN TÔ HÀ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
NGUYỄN VƯƠNG YẾN PHƯƠNG Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
TRẦN CHÍ TÂM Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
MAI UY PHÁT Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN PHÁT THỊNH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HUỲNH THỊ MINH HIẾU Nữ Tìm việc Răng Hàm – Mặt
BÙI NGỌC LÀNH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ TỨ Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
LÊ THỊ THANH TÂM Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên khác
LÝ THANH VÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LƯU VĂN ĐỨC Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TRẦN KIM BÌNH Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
ĐƯỜNG MINH TÙNG Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Hành chính công
TRẦN THỊ PHƯƠNG NGỌC Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HUỲNH THỊ DIỆU Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VÕ LÊ NGỌC GIÀU Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
BÙI THỊ HUỆ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HOÀNG THỊ THƠ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VÒNG HUY CƯỜNG Nam Tìm việc Quản trị kinh doanh
TRẦN VĂN DUYÊN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM THỊ BÍCH HỒNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN THỊ NGỌC THƯ Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LƯ TÚ Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN THÀNH DANH Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN VĂN SƠN Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
HUỲNH VĂN ĐỘ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGUYỄN THỊ BÉ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
DƯƠNG CHÍ DŨNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TIÊU NHU MẪN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ TẤN PHÁT Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ THU THẢO Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN DUY Nam Tìm việc Lao động phổ thông
HUỲNH HỮU THIỆN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHAN VÕ ÁNH TUYẾT Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN TUẤN KHANH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ MINH HUY Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN TRỌNG VINH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM VĂN HƠN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ THANH Nữ Tìm việc Bảo hiểm
PHAN THANH KIM OANH Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
VÕ MINH LUẬN Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Nhiệt lạnh
MẠC TUẤN TƯỜNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐỖ ÁI QUỐC Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN TRẦN HOÀNG PHÚC Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
VÕ VĂN LŨY Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGÔ PHƯỚC THÁI Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN NGỌC HỒNG THOAN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THANH TRE Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THỊ THU HOÀI Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TÔN NỮ THỊ DIỆU TIÊN Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Sư phạm tiểu học, tốt nghiệp sư phạm
NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Sư phạm phổ thông trung học
NGUYỄN THÁI SƠN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
NGUYỄN THANH LAM Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
THẠCH DƯƠNG MAI TRINH Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên khác
NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN HOÀNG HÙNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN HỒNG VÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐỖ THỊ THU HÀ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ LAN THẢO Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGÔ QUỲNH NHƯ Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
PHAN THÀNH TÂM Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ VĂN VIỆT Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHẠM THỊ MỸ LAN Nữ Lao động phổ thông Tìm việc Dọn vệ sinh
TRẦN BÍCH PHƯƠNG Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Toán và thống kê
NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
DƯƠNG NGỌC HOA Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
LÝ THỊ TUYẾT ANH Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN QUỐC TRỌNG Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
LÊ HỮU TOÀN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN VIẾT DŨNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHẠM NGỌC DUY Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ THANH TUYỀN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN THỊ KIM THU Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
LÊ THỊ THANH TÂM Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
TRẦN THỊ GIANG NHUNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
VÕ THANH GIANG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
TÀO HỒNG PHÁT Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
TRẦN NGỌC HÒA Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
MẠCH HÙNG VĂN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ HOÀI TRUNG Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
CHUNG VĂN KHANH Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
VÕ LONG HIỂN Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
PHAN VĂN QUÍ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TẤT TỐ SAN Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THỊ THUÝ NGA Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Dọn phòng, lao công
NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
LÝ TRÍ NGUYÊN Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
HỒ HOÀNG TÂN Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN THỊ GIANG Nữ Kinh tế Tìm việc Kinh tế phát triển và đầu tư
DƯ CHIÊU HỒNG TUYẾT Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÝ NGỌC TRÂN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
LÊ ĐỨC KIM CAO Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Quản Lý Kho
NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
ĐẶNG MỸ NHÂN Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN ANH KIỆT Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
ĐINH THÀNH NHÂN Nam Tìm việc Lao động phổ thông
PHẠM THÚY NGA Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Thư ký
NGÔ THÀNH PHỤNG Nam Kinh tế Tìm việc Kinh tế phát triển và đầu tư
NGUYỄN NGỌC TÚ QUỲNH Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
LÊ LƯƠNG BÍCH ĐÀO Nữ Sư phạm, giáo dục Tìm việc Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên khác
NGUYỄN KIỀU THƠ Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
NGUYỄN THỊ HÀ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN NGỌC LAN Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN THỊ THU AN Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
HUỲNH NGỌC TUẤN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN THỊ KIỀU Nữ Lao động phổ thông Tìm việc Dọn vệ sinh
PHAN TRẦN LÂM Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
VŨ THỊ NGỌC Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN VĂN MINH Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN KIM LIÊN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LÊ THỊ THU NGUYỆT Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGÔ THỊ NGỌC DƯƠNG Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN PHƯỚC HÒA Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
TRẦN THỊ NHƯ PHƯỢNG Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Dệt may
NGUYỄN VŨ THANH THỦY Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM THỊ BÉ LAM Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HÀ TRẦN PHI HÙNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
THÁI HẰNG MY Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
NGUYỄN HỒNG ÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HUỲNH NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
Ô TẤN KIỆT Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRƯƠNG TẤN PHÁT Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ HẠNH NGUYÊN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
ĐẶNG VIỆT HÙNG Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
PHAN THANH TÂM Nam Tìm việc ĐiệnĐiện tử
HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
LƯƠNG THỊ TRANG Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
QUÁCH HƯNG THẠNH Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN TẤN ĐƯỢC Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN Nữ Tìm việc Quản trị kinh doanh
TRẦN THANH HÒA Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRẦN VĂN HẢI Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGÔ PHƯỚC HẠNH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM ĐĂNG HƯNG Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN KIM PHÚ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÝ THỤC NHƯ Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ BÍCH VÂN Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRẦN DIỄM HUY Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Chăm sóc khách hàng
VÕ THỊ TRINH Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
ĐỖ THỊ LAI Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
VÕ KIM LONG Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
PHẠM QUỲNH VY Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
TRẦN THỊ NGỌC MỸ Nữ Tìm việc Hành chínhnhân sự
DU CƯỜNG TỬ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
LÂM HỒNG YẾN NHI Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
VŨ VĂN ĐỆ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN VĂN HỢI Nam Vận tải Tìm việc Lái xe
NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Nữ Tìm việc Hành chínhnhân sự
NGUYỄN VĂN ĐOÀN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
PHẠM ĐỨC HOÀNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
NGUYỄN TẤN THÀNH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
VŨ QUỐC DŨNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
PHAN LONG PHỤNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
LÊ ĐỨC MINH Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN HOÀNG PHONG Nam Tìm việc Lao động phổ thông
NGUYỄN THANH VŨ Nam Tìm việc Lao động phổ thông
TRƯƠNG THỊ ÁNH LOAN Nữ Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
HOÀNG NGỌC SỬU Nam Quản trị, văn phòng Tìm việc Văn phòng
PHẠM TRẦN NGỌC THÚY Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHAN LÊ THIỆN HÀ Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ BẢO THANH Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
LÊ THỊ HỒNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
HOÀNG THỊ ĐÀO Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
PHẠM VĂN MINH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGÔ XUÂN TRÍ Nam Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
VẠN THỊ NHƯ Ý Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ NGỌC NHIÊN Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN PHƯỚC LỘC Nam Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ DUNG Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU Nữ Da giầy, may mặc Tìm việc Da, giày
TRƯƠNG PHAN QUỐC THỊNH Nam Tìm việc Quản trị kinh doanh
VÕ THỊ KIM TRÚC Nữ Kinh doanh và quản lý Tìm việc Bán hàng
TRẦN THỊ THANH TRÚC Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Nhân viên phục vụ
TRẦN CÔNG KHANH Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
LÝ THỊ KIM NGA Nữ Tìm việc Lao động phổ thông
Tên doanh nghiệpGiới tínhTuổiNgành nghềCông việc
CÔNG TY CP XNK VTTB ĐƯỜNG SẮT TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Nữ 21-50 Lao động phổ thông TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI Ả RẬP XÊ ÚT
CTY BHNT DAI-ICHI LIFE VN ( CHI NHÁNH QUẬN 11 ) Nữ > 22 Tài chính, chứng khoán, BĐS NV kinh doanh / chăm sóc khách hàng / trợ lý
CTY CP TƯ VẤN DỊCH VỤ CẦU VỒNG (RAINBOW) Nữ > 20 Kinh doanh và quản lý Tín dụng cá nhân
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY Á CHÂU Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân sản xuất bao bí giấy
CÔNG TY TNHH WAY HONG Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
CÔNG TY TNHH KHÔI DUY Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH BAO BÌ VĨNH KHANG Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì nhựa
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Nữ 26 - 35 Công nghệ thông tin Tuyển 01 kỹ thuật viên máy tính
CÔNG TY TNHH SXTM KIM CƯƠNG Nữ 25 - 35 Điện, điện tử Tuyển 01 nhân viên kỹ thuật điện công nghiệp
CÔNG TY TNHH XDTMDV ĐẶNG VINH Nữ 25 - 30 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HẢI PHONG Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất phân bón
CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA TP.HCM Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân chăn nuôi bò sữa
CÔNG TY TNHH MTV SX & TM HOA HỒNG TRẮNG Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Cần tuyền nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH MTV MƯA VIỆT NAM Nữ 18 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may áo mưa , ô , dù , nón
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ANH VIỆT Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất phân bón
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ KIM HOA SƠN Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp
CÔNG TY TNHH SX-TM HẢI MINH Nam 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 02 nhân viên vận chuyển hàng hoá lên xuống tàu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN HÀ Nam 22 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển thợ hàn , tiện , khoang
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CHÂU Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may ba lô , túi xách
CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HẢI PHONG Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất phân bón
CÔNG TY TNHH XD - TM CAO DUY Nữ 25 - 35 Xây dựng và kiến trúc Tuyển 01 kỹ sư xây dựng
CÔNG TY TNHH VÂN VY Nam 18 - 30 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất ngành gỗ
CÔNG TY TNHH CLOVER VIỆT NAM Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất mực in
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thép Không Rỉ Kim Vĩ Nam 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất Inox, Thép Không Gỉ
CÔNG TY TNHH MAY KIM THÀNH Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
CÔNG TY TNHH CAO MẬU Nữ 25 - 30 Kinh doanh và quản lý Tuyển nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH SX HTC XÍCH ĐẠO Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu đang - Mây Tre Lá
Công ty TNHH TV TT và DV Bất Động Sản Vừa Tầm Tay Nữ Không giới hạn tuổi Kinh doanh và quản lý Kinh doanh bất động sản
FPT Telecom Hồ Chí Minh Nữ Không giới hạn tuổi Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh sản phẩm truyền hình FPT (Khu Vực SG2)
FPT Telecom Hồ Chí Minh Nữ 25-29 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh sản phẩm truyền hình Fpt (Khu Vực Sg6)
Công ty Cổ phần Ca Cao Việt Nam (Vinacacao) Nữ Không giới hạn tuổi Kinh doanh và quản lý Giám đốc kinh doanh toàn quốc
CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN VIỆT HÀN Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân In - In Lụa, Vải, Bông, Đồ Da
CTY TNHH ĐẦU TƯ MỸ LỢI Nữ 23 - 28 Kỹ thuật, cơ khí Kỹ sư cơ khí chế tạo
CƠ SỞ VĂN KIM Nữ 18 - 30 Lao động phổ thông Tuyển 10 thợ thêu thủ công
CÔNG TY KUKJIN Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
KHÁCH SẠN HOA PHƯỢNG ĐỎ Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 02 nhân viên dọn phòng
KHÁCH SẠN KIM BĂNG Nữ 22 - 30 Quản trị, văn phòng Tuyển 01 nhân viên lễ tân
CÔNG TY TNHH HONG WON Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
CÔNG TY TNHH CHUANPLUS VIỆT NAM Nữ 25 - 30 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
Công Ty Abbott - 3A Nutrition Co.LTD Nữ 26 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN SXTMDV TỔNG HỢP ANH VIỆT Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân phân bón sạch, nông sản sạch
CÔNG TY TNHH SXTM MTV MINH THÀNH Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 10 công chế biến nông - thủy - hải sản
CÔNG TY TNHH SX KIẾN ĐẠI Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may ba lô , túi xách
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH PHÁT Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 10 công nhân khâu sản xuất ống nhựa
Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
CÔNG TY HITECO Nữ 26 - 35 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tuyển Nhân Viên Tiếng Nhật
CÔNG TY TNHH TMSX GIẤY ĐỒNG PHÚ Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất giấy
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH Nam 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu hoàn thành ( đóng thùng sản phẩm )
CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN Nữ 27 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên quản lý tuyến đường sắt bắc - nam
CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT THUẬN PHÁT Nam 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu hoàn thành ( đóng thùng sản phẩm )
Công ty TNHH thương mại Thời Trang 3C Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân viên buyer
Công ty TNHH TM XD VT Thanh Long Nam 30-34 Kinh doanh và quản lý Phó giám đốc
CÔNG TY TNHH NHỰA TRƯỜNG PHÁT Nam 18 - 35 Điện, điện tử Tuyển 10 công nân khâu sản xuất ống nhựa và 01 nhân viên kỹ thuật điện
Liên doanh tập đoàn EBAY Việt Nam Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Chuyên viên phát triển đối tác Quảng cáo
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐẠI LỘC Nam 23 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển thợ hàn , tiện , khoang
CÔNG TYCỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may trang phục
CÔNG TY TNHH MTV MẪN TRÍ Nữ 25 - 30 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MINH Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
Công ty cổ phần thiết kế Lục Giác Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Quản lý khách hàng
Công ty TNHH CNTT Vision VSP Nữ Không giới hạn tuổi Kinh doanh và quản lý Trưởng phòng kinh doanh - marketing
CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất ống nhựa
CÔNG TY TNHH TM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT NAM Nữ 25 - 35 Quản trị, văn phòng Tuyển 01 nhân viên văn phòng
CÔNG TY CP BV PHARMA Nữ 20 - 35 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kho , 01 nhân viên vận hành máy , 10 công nhân đóng gói
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 1 Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 20 công nhân khâu chế biến thuỷ sản
CÔNG TY CP ĐT - PT TÂM SINH NGHĨA Nữ 20 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển thợ cơ khí lành nghề và 20 công nhân khâu phân loại rác thải
CÔNG TY SPA ĐẸP MÃI Nữ 25 - 35 Lao động phổ thông Tuyển kỹ thuật viên chăm sóc da , làm móng
CÔNG TY MSV Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển nhân viên thời vụ chấm điểm trưng bày ( kiểm tra tap hoá)
CÔNG TY TNHH TRẦN HƯNG Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
TIỆM BÁNH BAKERY LAM NGỌC Nữ 22 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 01 nhân viên nữ đứng bán bánh & 01 nam nhân viên làm bánh
CÔNG TY TNHH BAO BÌ VĨNH THÀNH Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 10 công nhân đóng gói bao bì cattong
CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ THUẬT DOHA LEDUSA Nữ 25 - 29 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH SỶ TUẤN Nam 20 - 35 Điện, điện tử Tuyển 01 bảo trì , thợ tiện , thợ mọc , tái xế , thợ hàn sắt , 05 công nhân mộc
Công ty CP VISACO Nữ 20 Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng tiêu dùng
Công ty CP thực phẩm Đà Lạt - Ladofood Nữ từ 25 Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng
Công ty trang trí nội thất Minh Khôi. Nữ 20-28 Lao động phổ thông nhân viên thiết kế
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ ĐẠI SỨ TRẺ Nam 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BÁO CHÍ.TRUYỀN THANH
Mỹ phẩm cao cấp Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
CÔNG TY CP DV TV BẤT ĐÔNG SẢN Á CHÂU Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN CHÂM SÓC KHÁCH HÀNG
TUYỂN BẾP CHẢO TIỆC Nam 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
Công ty TNHH TM DV Khách Sạn Đỉnh Vàng Nam 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
CÔNGNG TY NAPO SECURITY Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ ĐẠI SỨ TRẺ Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN MARKETING
Glass Egg Digital Media Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN PHẦN MỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ ĐẠI SỨ TRẺ Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN MARKETING
TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY LÀM VIỆC TẠI NHÀ Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY
Công Ty TNHH MTV Đại Phú Gia Bảo Nữ 24-35 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
2T - HIGH TECH Nữ 20-35 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Công ty TNHH Một Thành Viên tài chính Prudential Việt Nam Nữ 25-29 Lao động phổ thông Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng
Công Ty TNHH MTV Đại Phú Gia Bảo Nữ 15-25 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Công ty cổ phần TM DV dược phẩm Thiên Ân Nam 20-35 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Công ty Tập Đoàn Tài Chính Nữ 20-28 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng
Công Ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Finance Nữ 18-30 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng - khối tư vấn vay tín dụng
CÔNG TY CP ĐT AN SƯƠNG BÌNH MỸ Nam 27 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 02 nhân viên phòng kinh doanh
Cty TNHH thiết kế web SEMER Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân viên văn phòng
Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & Đầu Tư Xây Dựng Đại Việt Nữ 20-28 Quản trị, văn phòng Nhân viên hành chính văn phòng
CÔNG TY TNHH GHẾ HOÀNG HÀ Nam 22 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 10 công nhân khâu đóng ghế bằng gỗ
Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & Đầu Tư Xây Dựng Đại Việt Nữ 20-28 Quản trị, văn phòng Nhân viên hành chính văn phòng
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Trần Gia Phát Nữ 20-28 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
CÔNG TY TNHH SXTM XNK TP ÁNH SÁNG Nam 25 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.....
CÔNG TY TNHH MTV SX-TM BB GIẤY SAN HÔ Nữ 20 - 35 Điện, điện tử Tuyển 20 công nhân khâu sản xuất bao bì giấy và 01 nhân viên bảo trì điện công nghiệp
Công Ty TNHH GIÁM ĐINH TRUNG QUỐC(VIỆT NAM) Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Chi nhánh Công ty Skytex - Văn phòng đại diện Skytex Company Nữ 28-35 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng.
Công ty Cổ phần Euronewwindow Nữ 20-28 Lao động phổ thông Nhân viên văn phòng
Modene Nữ 25-40 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Công ty Cổ phần Euronewwindow Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng - kế toán kho
Công ty CP Công nghệ Thông tin Vua Sư Tử (LION) Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên hành chính văn phòng
Công ty TNHH Toàn Thắng Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
CÔNG TY TNHH MTV CIDICONS Nữ 27 - 35 Xây dựng và kiến trúc Tuyển 01 kỹ sư xây dựng
CÔNG TY TNHH SỮA VIỆT NAM Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN KINH DOANH
CÔNG TY TNHH SỮA VIỆT NAM Nữ 20-35 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
CÔNG TY TNHH BB GIẤY MINH ĐỨC Nữ 20 - 35 Điện, điện tử Tuyển 10 công nhân khâu sản xuấtbao bì giấy carton loại 2,3,5,7 lớp, sử dụng cho các ngành may mặc, ngành gỗ, ngành gốm sứ, v.v\...kinh doanh các sản phẩm giấy. và 01 nhân viên bảo trì điện công nghiệ
Khách Sạn Boss Nữ 20-28 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Công ty TNHH MTV DV Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi Nữ 20-35 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
CÔNG TY TNHH SX CAO SU TÂN NGUYÊN PHÁT Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất chế biến các sản phẩm từ cao su
Công ty TNHH MTV DV Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng nhan viên văn phòng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU TÂN NGUYÊN THUẬN Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất sản phẩm khác từ cao su
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT LONG Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
Công Ty TNHH Giải Pháp Cơ Khí CAM Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên văn phòng
CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP GIẶT SẠCH Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 02 nhân viên giặt , ủi
CÔNG TY TNHH BB ĐẠI TỰ NHIÊN Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì giấy
CÔNG TY TNHH TMDV SANG TRỌNG Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 02 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH Y KHOA QT THIÊN PHÚC Nữ 25 - 35 Quản trị, văn phòng Tuyển 01 nhân viên phòng hành chính - nhân sự
CÔNG TY TNHH TM SX THỰC PHẨM TẤN ĐẠT Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu đông lạnh thực phẩm
CÔNG TY TNHH SXTM THÀNH LONG Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khầu sản xuất , chế biến sợi cao su
CÔNG TY TNHH DV IN VĨNH HIỆP Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân In - In Lụa, Vải, Bông, Đồ Da
CÔNG TY CP XD ĐT PHƯƠNG NAM Nam 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân ngành xây dựng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUAN BẢO Nam 22 - 35 Lao động phổ thông Tuyển nhân viên giao hàng
BIGC, LOTTEMART, METRO Nam 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN AN NINH BẢO VỆ, QUỐC PHÒNG
CTY Y DƯỢC Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN THẨM MỸ.SỨC KHỎE
Phùng Thanh Mạnh Nam 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN PHẦN MỀN
Công ty TNHH Cung cấp thông tin Việt Nam Nam 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BẢO VỆ,THÁM TỬ
quan chao ech singapore Nữ 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BÁN LẺ
BẮC THĂNG LONG Nam 20-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN AN NINH BẢO VỆ
Công Ty TNHH Chứng Nhận Acs Việt Nam Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN KẾ TOÁN,KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Hưng Phú Vinh Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI,BAO BÌ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ ĐẠI SỨ TRẺ Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BÁO CHÍ.TRUYỀN THANH, TRUYỀN HÌNH
CÔNG TY BẢO VỆ AN VIỆT CƯỜNG Nam 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BẢO VỆ
DNTN Chế Biến Thực Phẩm Phát Thành Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN TRỰC ĐIỆN THOẠI
Công ty Tài Chính PRUC Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN TIẾP THỊ, QUẢNG CÁO
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAI HẠNH Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN LỄ TÂN. PHA CHẾ
NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH Á- ÂU Nữ 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN ĐÀU BẾP
Công ty TNHH Hưng Phú Vinh Nam 25-35 Lao động phổ thông NHÂN VIÊN TÀI XẾ
CÔNG TY TNHH ĐÀI BẮC Nữ 25 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển kỹ sư cơ khí
DNTN TÂN HÙNG NGỌC Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân thêu thủ công
CÔNG TY TNHH MTV SXTMDV THÁI SƠN Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyên công nhân khâu sản xuất ống nhựa
Công Ty TNHH ADC Nữ 20-35 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, sales.
Công ty cổ phần Ánh Hào Phong Nữ 24-35 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng
CÔNG TY TNHH TÂN QUY Nữ 24 - 35 Y tế, sức khỏe Tuyển nhân viên điều dưỡng
Công ty Cổ phần Callnex Nữ 20-28 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng qua điện thoại
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM AN TOÀN Nữ 20-28 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng thực phẩm tươi sống
Công ty TNHH Một Thành Viên tài chính Prudential Việt Nam Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Tâm Phát Nữ 20-35 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng thời trang nhập khẩu
Công ty TNHH XNK Wingcall Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng
Wall Street English Nữ 22-35 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng Trực Tiếp
Modene Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng
Công ty TNHH MTV SX TM DV Vạn Khách Long Nữ 20-35 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng lương cao
Công ty TNHH sản xuất - thương mại Bến Nghé Nữ 15-25 Lao động phổ thông Nhân viên bán hàng lưu động (NAM)
Công ty TNHH DV – DL – TM TÂM TẦM TÀI Nữ 15-50 Lao động phổ thông Nhân viên kỹ thuật
CÔNG TY TNHH SX TM DV GOLD MEJI Nữ 25 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển 01 thợ bạc
CÔNG TY TNHH BB MAI HẬU GIANG Nữ 20 - 35 Điện, điện tử Tuyển 10 công nhâu sản xuất bao bì giấy & 01 nhân viên bảo trì điện công nghiệp
CÔNG TY CPXD ĐT PHƯƠNG NAM Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân xây dựng
CÔNG TY TNHH TM BB GIẤY Á CHÂU Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì giấy
CÔNG TY TNHH SXTM LỤC HƯNG Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may quần áo theo công đoạn
CÔNG TY TNHH CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CỦ CHI Nữ 30 - 45 Tài chính, chứng khoán, BĐS Tuyển chuyên viên tư vấn tài chính
CÔNG TY TNHH DV XÂY DỰNG YẾN PHƯƠNG Nữ 25 - 35 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH SXTM KIẾN ĐẠI Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may balo , túi xách
CÔNG TY TNHH SXTM TẤT THẮNG Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển 10 công nhân khâu sản xuất giấy
CÔNG TY TNHH TAISUN VIỆT NAM Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH MTV SXTM CAO MINH Nữ 25 - 35 Công nghệ thông tin Tuyển 02 kỹ thuật viên tin học
CÔNG TY TNHH MTV HIẾU DŨNG Nam 25 - 35 Điện, điện tử Tuyển 1 nhân viên lắp đặt thiết bị hồ bơi
CÔNG TY TNHH HIẾU TRANG Nữ 25 - 35 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viến kế toán
CÔNG TY TNHH MTV PT KD ĐỊA ỐC CÁT HƯNG KIM Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH MTV DVVT THUỲ TRANG Nam 25 - 35 Vận tải Tuyển 01 tài xế dấu D
CÔNG TY TNHH XD & CK TRƯỜNG THỊNH PHÁT Nữ 25 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển 05 công nhân cơ khí
CÔNG TY TNHH MTV LÊ THẢO Nam 20 - 35 Xây dựng và kiến trúc Tuyển 01 kỹ sư sây dựng và 04 công nhân xây dựng
Công ty TNHH Quốc Minh Nam 25-29 Vận tải Tài xế
Công ty Tập Đoàn Tài Chính dai-ichi-life Nữ Không giới hạn tuổi Kinh doanh và quản lý Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng
TNHH Đỗ Thuận Nữ Không giới hạn tuổi Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH Thiên Tú trực thuộc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên tín dụng
CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV CƠ KHÍ TOÀN THẮNG Nữ 25 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển công nhân viên cơ khí bảo trì điện công nghiệp
CÔNG TY TNHH MAY MẠC TRIPLE VIỆT NAM Nữ 20 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 50 công nhân may quần áo theo công đoạn , 01 nhân viên kho , 01 nhân viên phóng kinh doanh
CÔNG TY TNHH MTV KIM NGUYÊN HÂN Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH MTV DV VẬN TẢI THUỲ TRANG Nữ 25 - 40 Vận tải Tuyển 01 tài xế dấu D
CÔNG TY TNHH MAY BA LÔ TÚI XÁCH ÁNH LINH Nữ 20 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may ba lô , túi xách
CÔNG TY TNHH THANH LONG CỦ CHI Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển nhân viên bán hàng , phân phối thanh long
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ PHƯƠNG NAM Nữ 25 - 35 Xây dựng và kiến trúc Tuyển 01 kỹ sư xây dựng
CÔNG TY TNHH MTV SXTMDV THÁI SƠN Nữ 24 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển thợ cơ khí, đứng máy tiện
CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG TỐT LÀNH Nữ 25 - 35 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên thu mua trái cây , 01 nhân viên QC/QA , 01 nhân viên kế toán
Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương Nam 25-35 Vận tải Trực ban sản xuất / điều độ
CÔNG TY TNHH TM-DV XNK THÉP NAM PHÁT Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất thép
CÔNG TY TNHH MTV BẢO LỢI Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất dây cáp
Công ty TNHH Triumph Internatinal VN Nữ Da giầy, may mặc Công nhân may
CTY TNHH Nguyên Đắc Nữ Da giầy, may mặc Công nhân may
Cty TNHH Xuyên Thái Bình Nữ Lao động phổ thông Nhân viên vệ Sinh Công nghiệp
Ngân hàng Shinhan Việt Nam Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ NV chăm sóc khách hàng
Cty CP DV An Bình Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Nhân viên Bảo vệ
Cty TNHH UN- AVAILABLE Nữ Da giầy, may mặc Công nhân may
Cty TNHH CARTINA ENTERRISES VN Nữ Da giầy, may mặc Công nhân may
CTy TNHH TERRATEX Việt Nam Nữ Da giầy, may mặc Công nhân may
Công Ty TNHH Nhà Hàng Khách Sạn Hoàng Triều Nữ 20-35 Lao động phổ thông Nhân viên làm việc tại Beer Club
Công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn Nam 20-35 Kỹ thuật, cơ khí Nhân viên tiện CNC
ông ty HTV MEDIA Chi Nhánh Miền Nam Nam 20-35 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh khai thác sự kiện
Công ty TNHH TV TT và DV Bất Động Sản Vừa Tầm Tay Nữ 20-35 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh Bất động sản
Công ty TNHH TM Gia Thành Nam 25-40 Điện, điện tử Nhân viên lắp đặt máy lạnh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HƯNG PHÁT Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn
Cửa hàng Thái shop Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Nữ bán hàng thời trang nam - Thời vụ Tết / full time
Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Nghĩa Nữ 20-35 Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Nghĩa Nữ 25-40 Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN KINH DOANH
CÔNG TY TNHH SMILE F and B Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên sale/ marketing
Công ty TNHH Thực phẩm Trung Minh Thành Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng GT (Kênh lẻ)
Công ty TNHH Thực phẩm Trung Minh Thành Nữ 18-24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng GT (Kênh lẻ)
Công ty TNHH Hồng Đạt Nữ 20-35 Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty cổ phần Vcomsat Nữ 20-35 Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty dạy kèm kế toán tổng hợp Minh Ngọ Nữ 18-24 Kế toán, kiểm toán Kế toán viên
Công ty CP Xây dựng & Địa ốc Kim Phá Nữ 18-29 Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công Ty TNHH Modus Asia Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng Quần Áo Thời Trang Làm Việc Ở Q.7
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC Nữ 25 - 35 Sư phạm, giáo dục Tuyển bảo mẫu
CÔNG TY TNHH XD TM DV HƯỚNG DƯƠNG Nữ 25 - 35 Xây dựng và kiến trúc Tuyển 01 kỹ sư xây dựng
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC NGHĨA Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất vỏ chai nhựa
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu hoàn thành
CÔNG TY BẢO VỆ HOÀNG LONG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tuyển bảo vệ
LacViet Computing Corporation Nữ Công nghệ thông tin KỸ SƯ CNTT (TƯ VẤN GIẢI PHÁP MICROSOFT)
Công ty TNHH Xây Dựng Phước Trí Nam Điện, điện tử kỹ sư điện
CP Thiết bị Và Hóa chất Đông Nam Nam Điện, điện tử kỹ thuật viên
CÔNG TY TNHH DV N.K.LUCK VIETNAM Nam Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh
CTY TNHH CHU MINH Nam Điện, điện tử Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy In - Máy Văn Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KIẾN QUỐC Nữ Xây dựng và kiến trúc Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất Căn Hộ & Văn Phòng
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMO VN Nam Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Kiện Điện Thoại
Công ty Cổ phần Thương mại Việt Nam - Châu Phi Nam Kinh doanh và quản lý Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh
Công ty TNHH Kitchen Appps Nữ Trên 22 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Nhân viên làm bánh
Huy Nguyen Group Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH TM SX KHANG TOÀN Nữ Công nghệ thông tin Nhân Viên Lập Trình Viên Phần Mềm
CHUỖI CỬA HÀNG SHOP NHÓC Nữ Kinh doanh và quản lý Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Công ty TNHH Kỹ thuật Tự Động ETEC Nam Điện, điện tử Kỹ Sư Điện / Tự Động
Công ty TNHH TM Vạn Tâm Nam Kinh doanh và quản lý Thiết Kế Kỹ Thuật
CÔNG TY TNHH MTV TM ĐIỆN TỬ TÂN THÀNH DANH Nữ Kinh doanh và quản lý Tư Vấn Viên Tổng Đài
TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI PHÚC YẾN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Trưởng nhóm order nhân viên phục vụ tiệc cưới
Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á Nữ Kinh doanh và quản lý Telephone Sale - tư vấn dịch vụ online
Công ty Nielsen Vietnam Nữ 18- 45 Lao động phổ thông Thu thập dữ liệu thị trường