Bangcungcau

BẢNG CUNG CẦU
Thời gian từ: Từ 27/03/2015 Đến 27/04/2015
THỐNG KÊ NGƯỜI TÌM VIỆC
THỐNG KÊ VIỆC TÌM NGƯỜI
Tên ứng viênGiới tínhNgày sinhNgành nghềCông việc
TÔ THỊ THANH MỴ Nữ 0
LƯƠNG THỊ YẾN HƯƠNG Nữ 0
TRƯƠNG THỊ TUYẾT HOA Nữ 0
NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Nữ 0
NGUYỄN HỮU THOẠI Nam 0
CAO THỊ LỆ HƯỜNG Nữ 0
Huỳnh Mộng Long Nam 0
Châu Đức Quỳnh Nam 0
TRẦN QUANG LỰC Nam 0
Trần Thị Hạnh Nữ 0
NGUYỄN THẾ PHƯƠNG Nam 0
NGÔ THỊ KIM THUỲ Nữ 0
Huỳnh Sanh Chiêu Nam 0
NGUYỄN HOÀNG VŨ Nam 0
NGUYỄN TRUNG NGHĨA Nam 0
PHAN PHẠM ANH HOÀNG Nam 0
Trần Phương Hải Nam 0
TRẦN THỊ DẪU Nữ 0
LÊ THỊ HẰNG Nữ 0
VÕ THỊ EM Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN HOÀNG GIANG Nam Lao động phổ thông 0
PHẠM THỊ KIM THỦY Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thái Phong Nữ Lao động phổ thông 0
Trần Thị Hằng Nga Nữ Lao động phổ thông 0
PHẠM LỆ HOA Nữ Lao động phổ thông 0
Hoàng Thị Tám Nữ Lao động phổ thông 0
Trần Thị Thanh Hiền Nữ Lao động phổ thông 0
TRẦN VĂN CHÂU Nam Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thị Đào Nữ Lao động phổ thông 0
Hoàng Thị Hoa Nữ Lao động phổ thông 0
HỒNG THỊ ÁNH Nữ Lao động phổ thông 0
Hà Đại Thắng Nam Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ KIM CÚC Nữ Lao động phổ thông 0
Lê Thị Hồng Vân Nữ Lao động phổ thông 0
Mai Thị Nhiều Nữ Lao động phổ thông 0
NGÔ THỊ KIM HOA Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ Lao động phổ thông 0
Huỳnh Thị Xuân Phượng Nữ Lao động phổ thông 0
Đồng Thị Ngọc Hương Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thị Định Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thị Nhánh Nữ Lao động phổ thông 0
Võ Thị Thúy Hoa Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN VĂN THÁI Nam Lao động phổ thông 0
cao thị hoa Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ BÉ NĂM Nữ Lao động phổ thông 0
Lu Tuyết Lan Nữ Lao động phổ thông 0
Đặng Thị Ngọc Trâm Nữ Lao động phổ thông 0
Phạm Thị Ngọc Anh Nữ Lao động phổ thông 0
PHẠM THỊ HOA Nữ Lao động phổ thông 0
LÊ THỊ TUYẾT MAI Nữ Lao động phổ thông 0
Huỳnh Thị Tuyết Nữ Lao động phổ thông 0
SẦU VỂNH PHÍ Nam Lao động phổ thông 0
PHẠM XUÂN QUẢNG Nam Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ TUYẾN Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Ngọc Hoa Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thị Thơm Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Lao động phổ thông 0
VÕ THỊ BẠCH TUYẾT Nữ Lao động phổ thông 0
KIỀU THỊ TUYẾT HỒNG Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Thị Lập Nữ Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ LAN Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Văn Hiệu Nam Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ BÉ SÁU Nữ Lao động phổ thông 0
Phạm Thị Hiền Nữ Lao động phổ thông 0
Lê Minh Phương Thủy Nữ Lao động phổ thông 0
Nguyễn Hồ Quốc Bảo Nam Lao động phổ thông 0
Trần Ngọc Sơn Nam Lao động phổ thông 0
VÕ MINH HẬU Nam Lao động phổ thông 0
NGUYỄN THỊ LỢI Nữ Lao động phổ thông 0
Lê Thị Vân Nữ Lao động phổ thông 0
Đinh Quang Long Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Hồ Hoàng Kim Oanh Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Thanh Tâm Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Lan Anh Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
PHẠM TIẾN DŨNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Võ Xuân Thu Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Thị Bích Đào Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Đỗ Xuân Khang Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
nguyễn văn chính Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Văn Trung Em Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN NGỌC GIANG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Huỳnh Thị Minh Châu Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Diệp Bích Liên Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN THỊ NGỌC PHỤNG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Phan Văn Hoàng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Quách Thị Thu Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Đoàn Minh Duy Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Ngô Tuấn Anh Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Hồ Thị Hiền Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Mai Nguyễn Kim Ngọc Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
nguyễn bá nguyên Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Trọng Nhân Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Phạm Thúy Hằng Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN THANH DIỄM HÂN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Tăng Ngọc Quí Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Bùi Quang Kỷ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
trần duyên giác Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thị Thúy Anh Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Trung Thảo Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lý Doan Han Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Thanh Tiến Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Kim Đô Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Thị Thảo Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Thị Cơ Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN NGỌC LÂM Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Ngọc Uyên Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
ĐÀO THỊ NGỌC DUNG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
võ văn đài Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Hoàng Quân Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Tuyết Nga Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
CHEN BỬU HOẰNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Huỳnh Thanh Tùng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Đoàn Bá Minh Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN THỊ HIỆP Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Phan Thị Minh Hiếu Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Văn Toàn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Thị Cẩm Loan Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Trần Bảo Anh Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
HUỲNH NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thanh Khiết Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Ngọc Huy Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thị Thúy Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lợi Quang Tú Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Quang Nghĩa Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
PHẠM NGỌC THẠCH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
SÔ THỊ NGA HẠNH Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thị Thủy Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Cao Thị Thanh Nhã Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
trương bích phượng Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Hoàng Thị Trúc Chi Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TIÊU KIM HƯƠNG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Vũ Ngọc Kiệt Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Hoàng Kim Anh Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Đặng Đình Tiến Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Thị Mai Hoa Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Hà Thanh Hương Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN CHÁNH TÍN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Xuân Ngọc Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Thành Chí Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN TUẤN CƯỜNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lương Ngọc Thạo Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Văn Giáo Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
VÕ VĂN HIỆN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN VĂN SƠN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Thanh Hưng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN VÕ HIỆP Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Văn Tâm Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
ĐẶNG XUÂN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
phạm quốc hoàng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Đức Quyền Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN HỒNG ĐỨC Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Hồ Hoàng Nhân Duệ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
huỳnh tấn răng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN VĂN DŨNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN VĂN HOÀ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Võ Khôi Phước Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Văn Bài Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
QUAN HUY CƯỜNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Đào Công Qúi Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Minh Toàn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Thành Tâm Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Anh Kiệt Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Văn Tôn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Trần Sơn Diệp Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN NGỌC VŨ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
lê công trang Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TẠ TRUNG HIẾU Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Văn Cang Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Mai Châu Thoại Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Ngô Vĩnh Thọ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Hoàng Khôi Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Võ Thành Thọ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
LĂNG VĂN THÀNH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Tăng Hoàng Thái Sơn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Ngô Đức Tố Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
ĐINH VĂN CHÍNH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
phạm ngọc linh Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Võ Minh Luân Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Phạm Nguyễn Vượng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
NGUYỄN VĂN HUỆ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
PHAN TUYÊN ĐỨC Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
VŨ NGỌC TÂN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
VŨ QUỐC HUÂN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Văn Bình Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Ngô Văn Châu Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
võ tuấn kiệt Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Phạm Văn Khải Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
lê văn tài Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Phạm Quang Khải Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Nguyễn Hồng Hiệp Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ 0
Lê Tấn Tài Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
PHẠM VĂN LỪNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Phan Văn Định Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Thái Hoàng Dũng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
VÕ THÀNH PHƯƠNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Văn Gìn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Vũ Anh Tuấn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
NGUYỄN HOÀNG ANH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Hữu Hào Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
TRẦN BÁ MINH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
HỒ TRƯỜNG CỬU Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Phùng Nhựt Thông Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
MẠCH LƯU HOÀNG HIẾU Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Văn Tài Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lê Văn Phương Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Thái Văn Lựu Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Đặng Quang Phương Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lê Văn Trung Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
nguyễn văn tốt Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Đặng Vũ Minh Trường Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
NGUYỄN VĂN BÉ HAI Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
lý văn long Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Tỉnh Thành Lê Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Đắc Phi Khanh Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Triệu Văn Cao Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Văn Dũng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
TRẦN THANH PHƯƠNG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
NGUYỄN ANH TUẤN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Vũ Xuân Thuỷ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lê Thanh Hải Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Hữu Tâm Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lê Văn Ngọc Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
HÀ VĂN HIẾU Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
HUỲNH VĂN SO Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Phạm Hữu Đức Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Văn Hoàng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Phan Phú Dân Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
BÙI MINH NHỰT Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Phan Phạm Huy Vũ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Võ Đại Anh Phong Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
LÊ HOÀN MINH SƠN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lê Minh Vũ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lâm Hồng Cẩm Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Huỳnh Lê Tấn Sĩ Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
PHẠM ANH MINH Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Nguyễn Minh Đức Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Huỳnh Ngọc Tuấn Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Trần Quốc Thái Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
HUỲNH HỮU NHÂN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Trần Công Minh Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Ngô Văn Du Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ
Lê Anh Dũng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Nguyễn Văn Hiếu Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Nguyễn Văn Công Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Trương Minh Chín Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Long Đức Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
TRầN NGọC LONG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
nguyễn văn lộc Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Phạm Hoàng Việt Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
PHẠM VĂN TÁM Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Trần Hữu Phụng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
DƯƠNG ĐÌNH LÂN Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
NGUYỄN VĂN LÉP Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
nguyễn văn dũng Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Nguyễn Văn Bình Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tìm việc Bảo vệ
Nguyễn Thị Ngọc Dược Nữ Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
Trần Phú Quý Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
CHÂU QUANG KHẢI Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Trung Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
PHẠM HOÀI KHÁNH Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
Huỳnh Quang Ngà Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
Hoàng Quốc Nhật Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
Nguyễn Anh Vũ Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện tử viễn thông
Phạm Thanh Mai Loan Nữ Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
TRẦN MINH PHƯỚC Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
Nguyễn Hữu Nhàn Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
Nguyễn Vi Thanh Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
Mai Thị Cải Nữ Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
TRẦN THỊ BÍCH TRÂM Nữ Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
Huỳnh Ngọc Sơn Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
HUỲNH THỊ THỦY TIÊN Nữ Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
NGUYỄN HỮU PHƯƠNG Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện tử
văn chí quan Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
huỳnh vĩnh thuận Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
NGUYỄN HOÀNG THANH Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
NGUYỄN MINH KHÔI Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Tân Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
PHẠM VĂN VIỄN Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
Lê Văn Dũng Em Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
TRẦN HOÀI NAM Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
Trần Ngọc Sơn Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
Phạm Anh Dũng Nam Điện, điện tử Tìm việc Kỹ thuật điện
LÊ THÀNH DŨNG Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
VÕ HOÀNG ĐỨC DUY Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Nguyễn Đức Quý Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
NGUYỄN HỮU SƠN ĐIỀN Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Phan Văn Thành Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Lê Văn Tám Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
VÕ VĂN PHÚ Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
NGUYỄN TẤN NHƯ Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
NGUYỄN THỊ PHI LUYỆN Nữ Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
phạm quang hiệu Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
TRƯƠNG PHAN DANH LÂM Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Lê Thành Hải Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Trần Văn An Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Nguyễn Ngọc Tuấn Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Nguyễn Phước Lộc Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Nguyễn Hoàng Minh Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
NGUYỄN THÀNH THẬT Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
ĐOÀN THANH LIÊM Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
ĐOÀN QUỐC TÂM Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện-Điện tử
Nguyễn Văn Hồng Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Ngô Công Đại Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
LÊ NHỰT THANH Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
NGUYỄN MẠNH KHA Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Nguyễn Văn Bổn Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Đậu Đức Điều Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
MAI PHAN THẾ NGÂN Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Trần Đình Toàn Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Nguyễn Chí Minh Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Lê Thanh Hải Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Lê Đức Anh Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Trần Minh Khánh Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Nguyễn Đức Anh Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Phan Anh Truyền Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
NGUYỄN MINH NGUYÊN BẢO Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Phan Minh Mẫn Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
Nguyễn Hoàng Minh Nam Điện, điện tử Tìm việc Điện công nghiệp
NGUYỄN LÊ ANH TUẤN Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Thiết kế Website
trịnh hữu trí Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Quản trị mạng
Đặng Mộng Hải Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Quản trị mạng
NGUYỄ̃N ĐĂNG KHOA Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Quản trị cơ sở dữ liệu
Doanh Đức Tuyên Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Quản trị cơ sở dữ liệu
Nguyễn Quốc Đạt Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Quản trị cơ sở dữ liệu
Nguyễn Phước Thành Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Phần mềm
Hồng Thế Nhàn Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
nguyễn hữu hào Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
Nguyễn Chí Tâm Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
Nguyễn Thanh Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
Nguyễn Đào Thành Trung Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
Nguyễn Thành Trung Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
TRẦN GIAI NGUYÊN Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
NGHIÊM ĐÌNH TRƯỜNG Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Máy tính
dương minh triết Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
Nguyễn Đông Cảnh Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
LÊ ĐÌNH THUẬN Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
trương ngọc dung Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
Phan Thị Lạc Hoa Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
PHAN ĐỨC ANH Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
giang quốc trung Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
Quách Phi Thông Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
NGÔ NGỌC TRƯỜNG HẢI Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
ĐẶNG HOÀNG ANH Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Kỹ thuật máy tính
NGUYỄN VÂN HÀ Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
Võ thị  Mai Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
phạm thị phương Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
Nguyễn Hoàng Minh Trí Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
Phan Thị Thanh Vân Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
Nguyễn Thị Minh Hoa Nữ Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
Huỳnh Phương Minh Nam Công nghệ thông tin Tìm việc Đồ họa máy tính
Trịnh Anh Khoa Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Tín Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng dân dụng và công nghiệp
NGUYỄN TIẾN HƯNG Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
NGUYỄN HOÀNG ANH Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
HUỲNH TẤN HUY Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Lê Nguyên Khôi Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Huỳnh Lý Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Phan Ngọc Trung Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
phạm anh khoa Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Lý Đức Minh Nữ Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Trần Ngọc Tín Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Nguyễn Trí Diệu Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Trần Trọng Bình Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Tống Song Toàn Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
phạm quốc đạt Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
PHẠM VĂN KÍNH Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
ĐẶNG QUỐC HIẾN Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Thân Đức Huỳnh Thắng Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
TRẦN NGỌC THIẾU CHÂU Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Huỳnh Đỗ Hiền Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
TRẦN VĂN QUÝ Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Nguyễn Văn Hải Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Trương Văn Thái Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Vũ Quốc Thuần Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Hoàng Phát Minh Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Trần Văn Bách Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Phan Thanh Liêm Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Trần Hữu Thái Phong Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
Ngô Văn Nam Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
TẠ MINH TÂN Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Xây dựng
đinh việt hoàng Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
Ngô Minh Châu Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
Vũ Quang Thành Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
Nguyễn Thị Son Nữ Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
Nguyễn Hoàng Huy Thống Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
Hứa Đại Thịnh Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kỹ thuật công trình
Nguyễn Thanh Hùng Nam Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kiến trúc
Lê Vũ Tú Anh Nữ Xây dựng và kiến trúc Tìm việc Kiến trúc
HUỲNH THIỆN DUY Nam Tài nguyên, môi trường Tìm việc Xử lý nước thải công nghiệp
Nguyễn Văn Thành Nam Tìm việc Thú y
nguyễn quang kỳ Nam Nông, Lâm và Thủy Sản Tìm việc Khai thác thuỷ sản
Võ Văn Kỳ Nam Nông, Lâm và Thủy Sản Tìm việc Bảo quản sơ chế nông sản
Phạm Hùng Cứ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vật liệu, luyện kim
NGUYỄN KHẮC VỤ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Trắc địa và bản đồ
Bùi Quang Thức Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
Nguyễn Văn Tý Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
ĐẶNG VĂN VINH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
DƯƠNG HOÀN ĐẠO Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
Mai Thị Quyên Nữ Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Vẽ kỹ thuật
Tạ Xuân Hiệp Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Nguyễn Chí Tuệ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Phan Thành Long Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Nguyễn Bảo Hưng Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
NGUYỄN HUY NHỰT Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
NGUYỄN HOÀNG MINH THANH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Trần Minh Thưởng Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Nguyễn Anh Tuấn Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
VÕ MINH THÀNH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Lương Tuấn Minh Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Sửa chữa máy móc
Nguyễn Hoàng Sơn Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Nhiệt lạnh
Hoàng Nhật Minh Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Nhiệt lạnh
trần thanh quang Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Nhiệt lạnh
Đỗ Khắc Đạt Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Nguyễn Thái Thiện Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
PHAN THỊ HUỶNH Nữ Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Nguyễn Cảnh Tịnh Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
CHU VĂN NHẤT Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
bùi văn vĩnh Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Trần Văn Hoàng Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN VĂN ÂU Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Trần Huy Hiền Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
TRẦN TRUNG TRỰC Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Lê Thanh Tài Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN HỮU THIỆN Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
TRẦN THỊ BÍCH CHI Nữ Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
LÊ ĐỨC HUY Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Phan Thanh Phần Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN DUY LINH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN THANH PHÚ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
PHẠM VĂN ĐỨC Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
châu hoàng thuận Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Vũ Thành Long Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Nguyễn Văn Thanh Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
VÕ VĂN SĨ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
trần văn sang Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
nguyễn văn ban Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
CAO QUY Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
TRƯƠNG HOÀNG HÀ Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN VĂN THỨC Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
ĐÀO VĂN CHINH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
TRỊNH CÔNG BANG Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
KỶ KIM VINH Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Nguyễn Hữu Phú Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Dương Minh Học Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Trần Văn Thức Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Nguyễn Tấn Mười Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN VĂN ĐẠI Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
Trần Đức Diệu Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
TRẦN THÁI XUÂN Nam Kỹ thuật, cơ khí Tìm việc Cơ khí
NGUYỄN VINH NGUYÊN Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Trần Nhã Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
bùi công uyên vy Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Phạm Phương Nam Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Vũ Trần Tuyết Mai Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Đào Ngọc Sơn Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Nguyễn Anh Tuấn Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Trần Duy Anh Khoa Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
ĐỖ HOÀNG MINH Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Lưu Việt Anh Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Trần Minh Cường Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
HUỲNH THỊ THANH TÂM Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Ngân hàng
Trần Thị Hằng Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Chu Thị Đông Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Đoàn Thị Trường Nhi Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Võ Ngọc Hoàng Yến Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
TRẦN THỊ HUỆ Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
lương ngọc trang Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Trần Nguyên Kim Cương Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Trần Thị Hà Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
PHƯƠNG LINH CHI Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
cao thị tuyết mai Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
nguyễn thị ngọc trâm Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
võ thị mỹ hạnh Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Đỗ Trần Thị Thu Hà Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Đặng Thị Mỹ Ái Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
đỗ hữu hoàng Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Võ Thị Duyên Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Tạ Thị Bích Nguyệt Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
trần nguyễn quốc huy Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
TRẦN HỒNG NGHĨA Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Lê Hoàng Huy Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Hoàng Trọng Nong Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
NGUYỄN NGỌC THÀNH Nam Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Lê Thục Khánh Ngân Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
LÊ THỊ HỒNG THẮM Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Sơn Thị Hải Quyên Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Phan Thị Kim Trinh Nữ Kế toán, kiểm toán Tìm việc Kế toán
Trần Thị Hiền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Thu Trang Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Thu Liên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Kim Yến Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trương Bích Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Thanh Hương Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Thị Phú Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Thị Thanh Tuyền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Tấn Hòa Nam Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Kim Cương Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Thân Thị Thanh Thúy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Hằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trịnh Thị Ánh Ly Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Bích Vân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Văn Nam Nam Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Minh Trân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Ngô Thị Thu Trúc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Bích Liên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Bé Thy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Thùy Linh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Nguyễn Kim Lệ Thy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Ngô Gia Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Bùi Thị Kim Trút Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Võ Thị Thu Cảnh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Đỗ Phúc Hưng Nam Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thanh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Ngọc Yến Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lưu Thúy Huệ Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Vũ Sơn Nam Kế toán, kiểm toán 0
Đới Thị Tâm Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Kim Bằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Võ Thị Thanh Trúc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Diệu Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Thu Hằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Khánh Ly Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Đào Anh Thư Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Võ Trịnh An Bình Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Vi Tiền Nam Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Ngọc Quỳnh Lan Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Liên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Mai Hoàng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Kim Ngân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Ánh Ngọc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Trúc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Hiền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Thu Trang Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Thu Liên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Kim Yến Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trương Bích Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Thanh Hương Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Thị Phú Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Thị Thanh Tuyền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Tấn Hòa Nam Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Kim Cương Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Thân Thị Thanh Thúy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Hằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trịnh Thị Ánh Ly Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Bích Vân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Văn Nam Nam Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Minh Trân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Ngô Thị Thu Trúc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Bích Liên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Bé Thy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Thùy Linh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Nguyễn Kim Lệ Thy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Ngô Gia Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Bùi Thị Kim Trút Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Võ Thị Thu Cảnh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Đỗ Phúc Hưng Nam Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thanh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Ngọc Yến Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lưu Thúy Huệ Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Vũ Sơn Nam Kế toán, kiểm toán 0
Đới Thị Tâm Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Kim Bằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Võ Thị Thanh Trúc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Diệu Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Huỳnh Thị Thu Hằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Khánh Ly Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Đào Anh Thư Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Võ Trịnh An Bình Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phạm Vi Tiền Nam Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Ngọc Quỳnh Lan Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Liên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Mai Hoàng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Kim Ngân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Ánh Ngọc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Thị Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Trúc Nữ Kế toán, kiểm toán 0
trần thị mỹ lợi Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Phan Trần Thảo Suơng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
trần thị thu hiền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Đặng Kim Trung Nam Kế toán, kiểm toán 0
nguyễn bác trường sơn Nam Kế toán, kiểm toán 0
BÙI NGUYÊN NGỌC Nam Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Mỹ Dung Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Trần Thanh Quang Nam Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Hoàng Thị Anh Minh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THÀNH NGUYÊN Nam Kế toán, kiểm toán 0
HOÀNG HOA HẠNH Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Kế toán, kiểm toán 0
hàn thị kim bằng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Quan Phương Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thanh Tân Nam Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Bích Duyên Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Ngọc Sương Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Bích Phương Nữ Kế toán, kiểm toán 0
HỒ QUÍ TRỌNG Nam Kế toán, kiểm toán 0
PHAN THỊ KIM PHƯỢNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Bảo Trang Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Quốc Việt Nam Kế toán, kiểm toán 0
Hồ Sinh Nam Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Hiền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Châu Thị Kim Tính Nữ Kế toán, kiểm toán 0
ĐẶNG THỊ MAI HỒNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thu Hiền Nữ Kế toán, kiểm toán 0
TRẦN THỊ NHUNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Kim Phụng Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Hải Hạnh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
TRƯƠNG HUỲNH NGỌC LUÂN Nam Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN BÍCH HẰNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thanh Sơn Nam Kế toán, kiểm toán 0
HỒ THỊ NGỌC LAN Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Tường Vi Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ Kế toán, kiểm toán 0
LÊ THỊ THANH TIẾNG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Hồng Vân Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Bùi Hữu Trang Nam Kế toán, kiểm toán 0
Trương Thị Mỹ Linh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Thu Ni Nữ Kế toán, kiểm toán 0
NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Thạch Nhật Thanh Nam Kế toán, kiểm toán 0
nguyễn thị hồng huệ Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Thanh Thúy Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Vũ Thị Hà Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
TRẦN THỊ TRÚC MAI Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Dương Thùy Linh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
LÊ THỊ THANH THÚY Nữ Kế toán, kiểm toán 0
VÕ THÀNH TÂM Nam Kế toán, kiểm toán 0
Đoàn Thị Kim Loan Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Bùi Thị Hồng Thắm Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Đặng Thị Phương Dung Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Bùi Thị Hồng Thắm Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Thị Hạnh Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Lê Thị Mùi Nữ Kế toán, kiểm toán 0
Trần Trung Hậu Nam Dịch vụ 0
Châu Đức Minh Nam Chế tạo, chế biến 0
TRẦN TRUNG VŨ Nam Chế tạo, chế biến 0
HỒ TRỌNG ĐỊNH Nam Vận tải 0
Trần Minh Thiện Nam Vận tải 0
PHẠM TUẤN PHI Nam Vận tải 0
Trần Văn Hải Nam Vận tải 0
Hồ Cao Thúc Nam Vận tải 0
NGUYỄN HOÀI TÂM Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN DỮNG Nam Vận tải 0
KIỀU VĂN LỘC Nam Vận tải 0
NGUYỄN ANH TUẤN Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN NĂM Nam Vận tải 0
PHẠM VĂN KHANG Nam Vận tải 0
Nguyễn Hoàng Hiếu Nam Vận tải 0
Hoàng Thanh Dũng Nam Vận tải 0
Lại Thanh Phương Nam Vận tải 0
Cam Qưới Hải Nam Vận tải 0
NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC Nam Vận tải 0
Phan Hoàng Anh Kiệt Nam Vận tải 0
Nguyễn Văn Thọ Nam Vận tải 0
Huỳnh Văn Dũng Nam Vận tải 0
TỪ VĨ NGHIỆP Nam Vận tải 0
Đào Thanh Bảo Nam Vận tải 0
Nguyễn Hồng Lĩnh Nam Vận tải 0
Nguyễn Văn Trung Nam Vận tải 0
Trương Chí Cường Nam Vận tải 0
Lê Quốc Hải Nam Vận tải 0
NGUYỄN ĐẠT TIẾN Nam Vận tải 0
HUỲNH VĂN TIẾN Nam Vận tải 0
Võ Khắc Dũng Nam Vận tải 0
NGUYỄN LÃNH Nam Vận tải 0
Mohamad Ajite Nam Vận tải 0
Nguyễn Minh Hiếu Nam Vận tải 0
Nguyễn Minh Châu Nam Vận tải 0
Lê Cẩm Tuấn Nam Vận tải 0
HOÀNG VĂN TÈO Nam Vận tải 0
Lê Minh Tuân Nam Vận tải 0
Huỳnh Xuân Tân Nam Vận tải 0
Trần Thị Thu Hằng Nữ Vận tải 0
NGUYỄN VĂN THÔNG Nam Vận tải 0
Hồ Mộng Trang Nam Vận tải 0
NGUYỄN NGỌC HÙNG Nam Vận tải 0
Lê Viết Tâm Nam Vận tải 0
phạm nguyên đức Nam Vận tải 0
nguyễn anh tuấn Nam Vận tải 0
ĐẶNG DUY PHONG Nam Vận tải 0
Phùng Thanh Tú Nam Vận tải 0
LẠI MINH QUANG Nam Vận tải 0
Nguyễn Thanh Tuấn Nam Vận tải 0
TRẦN DỤC DÂN Nam Vận tải 0
Ngô Văn Trung Nam Vận tải 0
NGUYỄN HOÀNG PHI Nam Vận tải 0
lý như đình Nữ Vận tải 0
Huỳnh Văn Tuấn Nam Vận tải 0
Trần Văn Bình Nam Vận tải 0
Trương Văn Cường Nam Vận tải 0
Ngô Di Sơn Nam Vận tải 0
Nguyễn Văn Quân Nam Vận tải 0
Hoàng Lập Phương Nam Vận tải 0
Trần Văn Thưởng Nam Vận tải 0
BÙI VĂN TẤN Nam Vận tải 0
Nguyễn Đức Cảnh Thịnh Nam Vận tải 0
Nguyễn Hiếu Thảo Nam Vận tải 0
Huỳnh Công Sơn Nam Vận tải 0
Lê Văn Lâm Nam Vận tải 0
Nguyễn Văn Hiệp Nam Vận tải 0
Phạm Thành Hải Nam Vận tải 0
Đào Mạnh Hùng Nam Vận tải 0
Nguyễn Hội Thanh Hân Nam Vận tải 0
Trần Hoài Linh Nam Vận tải 0
Võ Mạnh Cương Nam Vận tải 0
PHẠM VĂN BÌNH Nam Vận tải 0
nguyễn văn thuận Nam Vận tải 0
PHẠM VĂN KHIÊM Nam Vận tải 0
Nguyễn Thành Minh Nam Vận tải 0
Nguyễn Gia Chương Nam Vận tải 0
Đặng Tất Hoàng Thông Nam Vận tải 0
HỒNG SƠN Nam Vận tải 0
Huỳnh Văn Quân Nam Vận tải 0
Trần Quốc Văn Nam Vận tải 0
Trần Phước Đại Nam Vận tải 0
Nguyễn Văn Hy Nam Vận tải 0
Đỗ Minh Thế Nam Vận tải 0
Đỗ Toàn Năng Nam Vận tải 0
NGUYỄN DUY HÙNG Nam Vận tải 0
Nguyễn Ngọc Chung Nam Vận tải 0
ĐẶNG ĐỨC HIỆP Nam Vận tải 0
TRẦN THANH DANH Nam Vận tải 0
Cao Văn Thành Nam Vận tải 0
kiều minh ngôn Nam Vận tải 0
LÊ VĂN THÙY Nam Vận tải 0
Nguyễn Văn Tuấn Nam Vận tải 0
TRẦN THANH PHONG Nam Vận tải 0
NGUYỄN QUANG HẠNH Nam Vận tải 0
NGUYỄN PHÙNG LÂN Nam Vận tải 0
CAO VIỆT BÁCH Nam Vận tải 0
PHẠM HỮU BẢO Nam Vận tải 0
PHẠM VĂN TÂM Nam Vận tải 0
Đỗ Đăng Khoa Nam Vận tải 0
LÊ HỮU BÌNH Nam Vận tải 0
phạm trí khôi Nam Vận tải 0
Đào Minh Nhật Nam Vận tải 0
KHƯU THÁI DŨNG Nam Vận tải 0
dương minh khoa Nam Vận tải 0
NGUYỄN TRỌNG KHOA Nam Vận tải 0
NGUYỄN XUÂN THÀNH Nam Vận tải 0
ĐÀO DUY DŨNG Nam Vận tải 0
La Đình Phương Nam Vận tải 0
Vũ Đình Thái Nam Vận tải 0
Nguyễn Thế Việt Nam Vận tải 0
NGUYỄN BÁ HẠNH Nam Vận tải 0
NGUYỄN THÀNH TÀI Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN SANG Nam Vận tải 0
NGUYỄN ANH TÚ Nam Vận tải 0
Tôn Thọ Minh Nam Vận tải 0
NGÔ QUANG HUY Nam Vận tải 0
Bùi Văn Công Nam Vận tải 0
Đinh Văn Sĩ Nam Vận tải 0
TRẦN QUỐC CƯỜNG Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN THÀNH Nam Vận tải 0
Nguyễn Thanh Sang Nam Vận tải 0
Đặng Hải Quân Nam Vận tải 0
ĐỖ THÀNH MỸ Nam Vận tải 0
Nguyễn Hồng Quang Nam Vận tải 0
VÕ QUỐC CHÍ Nam Vận tải 0
Nguyễn Trọng Hùng Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN THÀ Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam Vận tải 0
Võ Thanh Tùng Nam Vận tải 0
Trần Bình Dương Nam Vận tải 0
Lê Hoàng Đơn Nam Vận tải 0
Nguyễn Đức Báo Nam Vận tải 0
Tạ Văn Tịnh Nam Vận tải 0
VÕ TRÍ THÀNH Nam Vận tải 0
Trần Duy Khoa Nam Vận tải 0
TRẦN THANH HIỀN Nam Vận tải 0
NGUYỄN VĂN DŨNG Nam Vận tải 0
Trương Minh Phương Nam Vận tải 0
PHẠM ANH TUẤN Nam Vận tải 0
TRẦN TRỌNG DŨNG Nam Vận tải 0
Đoàn Tuấn Anh Nam Vận tải 0
TRẦN VĂN THƠM Nam Vận tải 0
Huỳnh Thanh Hoài Nam Vận tải 0
Lê Thanh Hải Nam Vận tải 0
Đỗ Việt Hòa Nam Vận tải 0
Nguyễn Tấn Nghĩa Nam Vận tải 0
NGUYỄN ANH THI Nam Vận tải 0
Nguyễn Trí Hiểu Nam Vận tải 0
Nguyễn Quốc Hải Nam Vận tải 0
ĐINH HOÀNG HUÂN Nam Vận tải 0
LÊ THỊ HỒNG Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
Nguyễn Thanh Tú Nam Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
Lê Thụy Khánh Vi Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
Võ Thị Kim Chi Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
Nguyễn Trần Bảo Tuyên Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
LÊ THỊ THU VÂN Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS 0
Bùi Thị An Hòa Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
TRẦN THỊ LAN Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
Phạm Thị Giang Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
NGUYỄN THỊ CẨM THÙY Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
Ngô Thị Thùy Trang Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
Lý Thu Nga Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
QUAN - NUI Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch 0
LÊ VĂN MIỆU Nam Kinh tế 0
NHỮ THỊ BÍCH DIỆP Nữ Kinh tế 0
Phạm Thị Minh Quyên Nữ Hóa chất, sinh học 0
CHUNG ĐẮC PHƯỚC Nam Hóa chất, sinh học 0
Trịnh Xuân Khương Nam Hóa chất, sinh học 0
Trần Tấn Trúc Nam Hóa chất, sinh học 0
Hoàng Thanh Bình Nam Địa lý, đất đai 0
Võ Quốc Nghị Nam Địa lý, đất đai 0
Phạm Văn Phương Nam Địa lý, đất đai 0
Trần Thụy Diệp Tuyền Nữ Báo chí và thông tin 0
Mai Hồng Nhung Nữ Báo chí và thông tin 0
NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ Báo chí và thông tin 0
NGUYỄN NGỌC MAI THẢO Nữ Báo chí và thông tin 0
Đặng Hữu Đức Nam Báo chí và thông tin 0
Trần Thị Mỹ Vi Nữ Báo chí và thông tin 0
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Nữ Báo chí và thông tin 0
Nguyễn Thị Hải Trang Nữ Báo chí và thông tin 0
Mai Thị Kim Cương Nữ Báo chí và thông tin 0
Lâm Miêu Loan Nữ Báo chí và thông tin 0
Vương Thị Yến Nhi Nữ Báo chí và thông tin 0
Ma Nguyễn Minh Luân Nam Báo chí và thông tin 0
Nguyễn Thu Thủy Nữ Báo chí và thông tin 0
Tống Thị Hồng Phương Nữ Báo chí và thông tin Tìm việc Báo chí
<
Tên doanh nghiệpGiới tínhTuổiNgành nghềCông việc
CTY TNHH AN PHÚC TÂN Nam 20-35 Vận tải tài xế xe tải
CTY TNHH ESPA Nam 18-45 Lao động phổ thông bảo vệ
CAFE NẮNG SÀI GÒN Nam 18-50 Lao động phổ thông giữ xe
CỬA HÀNG TRÁI CÂY TOÀN LINH Nữ 18-25 Kinh doanh và quản lý nhân viên bán hàng
Gia đình Nữ 40 Lao động phổ thông giúp việc gia đình
CTY TNHH QUỐC CHINH Nam 20-50 Vận tải nhân viên tổng hợp phục vụ cảng
CTY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ Nam 18-45 Lao động phổ thông phụ kho
QUÁN CAFE TUTTO Nữ 18-25 Lao động phổ thông phục vụ quán
CTY TNHH MTV PT TM TRẦN VŨ Nam 18-38 Lao động phổ thông phụ kho
BAR TOP Nữ 18-25 Lao động phổ thông phục vụ
BITTYFLOWER WEDDING Nữ 20-28 Dịch vụ nhân viên tư vấn áo cưới
CTY CP BÊ TÔNG HỒNG HÀ Nam 20 Xây dựng và kiến trúc nhân viên trạm bê tông
CTY TNHH DV TM PHƯỚC HẠNH Nam 18-35 Lao động phổ thông lao động phổ thông
CTY CP DV ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG Nữ 20-26 Kinh doanh và quản lý nhân viên kinh doanh
CTY TNHH ONG VÀNG BAN MÊ Nữ 18-30 Kinh doanh và quản lý bán hàng
anh Trương Thái Hiền Nữ 18 Điện, điện tử công nhân
CTY TNHH TAIYO RYUTSU Nữ 18-40 Da giầy, may mặc KCS ngành may
CTY CP ĐÔNG TÂY LAND Nữ 20-35 Giáo dục chính trị, Triết học nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH Chế tạo Thiết bị Công nghiệp Sơn Việt Nam Kỹ thuật, cơ khí tuyển thợ hàn
CTY TNHH TM THIÊN QUỐC Nữ 23-35 Kinh doanh và quản lý nhân viên phòng cung ứng
Công ty TNHH MTV TM-DV Thạnh Phát Nam Kỹ thuật, cơ khí nhân viên bảo trì
CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHA VIỆT Nam 24-30 Lao động phổ thông giao nhận
Công Ty TNHH Kinh Bố Nam Chế tạo, chế biến thợ hàn
Công ty TNHH O.T.E.C Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên tư vấn khách hàng
CTY TNHH DANH TẤN PHÁT Nữ 18-35 Kinh doanh và quản lý nhân viên PG
CTY TNHH TM SX CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ SÀI GÒN Nữ 23-30 Kế toán, kiểm toán kế toán
CTY CHÁO DINH DƯỠNG XUÂN THỦY Nam 25-35 Kinh doanh và quản lý bán hàng
SỮA TƯƠI KIM THANH Nữ 18-35 Lao động phổ thông phục vụ
CTY CP TM YẾN SÀO NHA TRANG Nữ 18-35 Kinh doanh và quản lý trực cửa hàng và hỗ trợ kinh doanh
CTY TNHH TM - DV NANO LONG THỊNH Nam 18-30 Kỹ thuật, cơ khí nhân viên kinh doanh
CỬA HÀNG VLXD THIÊN PHÚC Nữ 27-38 Kinh doanh và quản lý nhân viên bán hàng
công ty cp kim chung cường thịnh Nam Kế toán, kiểm toán nhân viên kế toán
CTY THẾ GIỚI IN ẤN Nam 25-40 Lao động phổ thông giao hàng
CÔNG TY SX MỸ PHẨM ROJRY JIALI Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên kinh doanh
CTY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI ANH QUÂN Nữ 20-35 Quản trị, văn phòng Văn phòng
CTY TNHH TM SX DV TRỌNG TÍN Nam 25 Công nghệ thông tin công nhân kỹ thuật
CTY TNHH TM XD TAM LONG Nam 18 Da giầy, may mặc công nhân đứng máy
CTY CP TV XD ÁNH SÁNG PHƯƠNG NAM Nam 28-40 Kỹ thuật, cơ khí cơ khí
CƠ SỞ SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Nam 18 Kinh doanh và quản lý nhân viên kinh doanh
nguyễn thị như thủy Nữ Trên 40 Lao động phổ thông Giúp việc nhà
HYUNDAI AN SƯƠNG Nam Kỹ thuật, cơ khí nhân viên kỹ thuật sơn
CTY TNHH TM TP GIA ĐÌNH VIỆT Nữ 18-40 Kinh doanh và quản lý Kinh doanh
QUÁN BÚN BÒ HUẾ Nữ Dưới 45 Lao động phổ thông lao động phổ thông
CÔNG TY THẢO DƯỢC THẾ GIỚI Nam Y tế, sức khỏe nhân viên phát triển
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH & DỊCH VỤ MIỀN TÂY Nam 22-35 Điện, điện tử kỹ thuật điện tử
CTY CP Ô TÔ ĐÔ THÀNH Nam 22-45 Kỹ thuật, cơ khí cơ khí
CTY TNHH ACACY Nam 18-30 Lao động phổ thông nhân viên trưng bày
CTY CP ESPORT Nữ 18-25 Lao động phổ thông lao động phổ thông
CTY TNHH THÉP NAM VIỆT Nam 18-40 Lao động phổ thông giao hàng
XÔI VÀ CHÈ BÙI THỊ XUÂN Nữ 18-25 Kinh doanh và quản lý bán hàng
KHÁCH SẠN MỸ QUANG Nữ 20 Khách sạn, du lịch và dịch vụ tiếp tân khách sạn
CTY ATIA Nữ 18-35 Quản trị, văn phòng nhân viên văn phòng
CTY MINH TÀI Nữ Kinh doanh và quản lý Kinh doanh
cô Thùy Trân Nữ 35-50 Lao động phổ thông Giúp việc nhà
CTY CP FESDY Nữ 18-35 Kinh doanh và quản lý Kinh doanh
CÔNG TY TNHH TM HỒ BẮC Nữ Kinh doanh và quản lý KINH DOANH - TIẾP THỊ
CÔNG TY CPSX TÂN VIỆT XUÂN Nam 18 - 30 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu hoàn thành ( đóng thùng sản phẩm )
Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ CDV Nữ Lao động phổ thông Thợ điện, nước
Doanh nghiệp tư nhân Thuận Nguyễn Nam 30 - 34 Lao động phổ thông Giao hàng bằng xe máy
Công ty điện công nghiệp Quân Phạm Nam 25 - 29 Công nghệ thông tin Nhân viên Kinh Doanh, Nhân viên Seo Website
Công ty CP Phần Mềm Bravo Nữ Công nghệ thông tin Nhân viên Kỹ Thuật (Lập trình, Triển khai, Bảo hành)
CÔNG TY TNHH PHÚ AN ĐỨC Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình Nữ 30 - 34 Quản trị, văn phòng Trưởng phòng hành chánh nhân sự
Dairy Farm Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh Nam Vận tải Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ
DNTN Nhựa Chợ Lớn Nam Vận tải Tài xế lái xe giao hàng
Công ty TM DV Điện Thoại Sài Gòn Nữ 18 - 24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng điện thoại di động Quận 1 và quận 11
Công ty CP Ô Tô Trường Hải Nam 18 - 24 Kinh doanh và quản lý Tư Vấn Bán Hàng xe Du Lịch
Công ty TNHH Thời Trang POXI Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng thời trang nữ
Công ty TNHH SX TM DV Hoàng Tung Nam 18 - 24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường
Công ty CP Thiết Bị Điện Lê Nguyên Nữ 25 - 29 Kế toán, kiểm toán Kế tóan tổng hợp
Doanh nghiệp tư nhân Quốc Nam Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán bảo hiểm xã hội
Tập đoàn Hoa Sen Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán tổng hợp nội bộ
CTY TNHH TM DV ĐẠI QUANG MINH Nam 23-29 Kinh doanh và quản lý Kinh doanh
CTY TNHH TM DV NGUYÊN ĐAN Nam 18-30 Kinh tế Kinh doanh
CTY CP NHÔM KÍNH NAM VIỆT Nam 20-35 Kỹ thuật, cơ khí cơ khí
Tổ Chức Sự Kiện Tiệc Cưới Phát Thảo Nam 22-40 Dịch vụ giao nhận
CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHA VIỆT Nam 20-35 Kế toán, kiểm toán kế toán tổng hợp
CTY CP TM CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ Nữ 20-35 Dịch vụ Tiếp tân
CTY SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ Nam Vận tải Lái xe du lịch
CTY SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ Nữ Kinh doanh và quản lý NV bán hàng
CTY TNHH DV HẰNG HẢI ĐẠI THỊNH PHÁT Nam Kinh doanh và quản lý Giao nhận hằng hải
CTY TNHH TM & XNK MINH TRỊ Nam 25 - 30 Điện, điện tử KD dây cáp điện, bình ắc quy
QUÁN ĂN CÔ BA XIÊM Nữ 28 - 45 Lao động phổ thông Phụ bếp
CTY TNHH MTV TM DV ĐẠI PHÚC ANH Nữ Quản trị, văn phòng Văn phòng
CTY TNHH YCH - PROTRADE Nam Vận tải Tài xế xe tải
ALC CORP Nữ Vận tải Tài xế FC
ALC CORP Nam Lao động phổ thông Thợ mộc, thợ sơn lót
CTY TNHH SX & TM THU HIỀN Nam 24 - 30 Vận tải Giao hàng
CTY TNHH SX & TM THU HIỀN Nam 26 - 32 Vận tải Tài xế dấu B
CTY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN BĐS EDITECH Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS Kinh doanh bất động sản
CỬA HÀNG VẬT LIỆU TRANG TRÍ THIÊN PHÚC Nam 20 - 38 Vận tải Giao hàng
CỬA HÀNG VẬT LIỆU TRANG TRÍ THIÊN PHÚC Nữ 27 - 38 Kinh doanh và quản lý NV bán hàng
CTY TNHH SX TM & DV AN THỊNH Nữ Kinh doanh và quản lý Kinh doanh kem tươi
CTY TNHH RENSEI VN Nữ 30 Sư phạm, giáo dục Giáo viên Toán Lý Hóa
CTY TNHH RENSEI VN Nữ 30 Ngôn ngữ, phiên dịch Giáo viên tiếng Nhật
NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN PHỐ 79 Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Bar
NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN PHỐ 79 Nữ 26-50 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tạp vụ
NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN PHỐ 79 Nữ 18-26 Khách sạn, du lịch và dịch vụ phục vụ
NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN PHỐ 79 Nam 26-38 Khách sạn, du lịch và dịch vụ phục vụ
CTY CP THIẾT KẾ VẦ XÂY DỰNG ĐẤT PHÚC Nam 20-45 Xây dựng và kiến trúc Mộc
CTY CP THIẾT KẾ VẦ XÂY DỰNG ĐẤT PHÚC Nữ Dưới 35 Xây dựng và kiến trúc kế toán
KHÁCH SẠN LAN LAN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Phụ bếp
KHÁCH SẠN LAN LAN Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tạp vụ
CTY CP DV VĂN PHÒNG PHƯƠNG ĐÔNG Nam Dưới 35 Vận tải Lái xe
CTY CP DV VĂN PHÒNG PHƯƠNG ĐÔNG Nam 20-35 Điện, điện tử Điện tử
NHÀ HÀNG MUỐI É Nữ Lao động phổ thông Phụ bếp, tạp vụ
CTY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG VIỆT THIÊN Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch Phiên dịch tiếng Hàn
CTY TNHH CÔNG NGHỆ MAI TUẤN KIỆT Nam Điện, điện tử Công nhân điện nước công trình
CTY TNHH KỸ THUẬT KHANG HÀ Nam 18 - 30 Kỹ thuật, cơ khí Kỹ thuật điện lạnh
CƠ SỞ SX NỮ TRANG MINH TÂM Nam 18 - 30 Lao động phổ thông Công nhân nữ trang
NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM Nữ 18 - 25 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Phục vụ nhà hàng
CTY TNHH PHÚC VĨNH Nữ 21-28 Quản trị, văn phòng Bán hàng
CTY CP CẢNH QUAN XANH Nữ 20 - 40 Lao động phổ thông NV chăm sóc cây cảnh
CTY TNHH NHÀ HÀNG TÂN HƯƠNG SƠN Nữ Lao động phổ thông Tạp vụ
CTY CP MULTRIUM VN Nữ 22 Y tế, sức khỏe Trình dược viên, dược tá
CTY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NHẬT Nữ Quản trị, văn phòng Văn phòng
CUA NGON QUÁN Nữ 18 - 30 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Phục vụ
CỬA HÀNG MẸ VÀ BÉ Nam 18 - 25 Lao động phổ thông Lao động phổ thông
CTY CP JUPITER FOODS VIỆT NAM Nữ Kinh doanh và quản lý Bán hàng
CTY TNHH CÔNG NGHỆ MAI TUẤN KIỆT Nam Xây dựng và kiến trúc Thợ điện nước công trình
CTY TNHH TL Nam 20 - 45 Chế tạo, chế biến Thợ mộc
Công ty TNHH Duy Nhất Nữ 26-33 Kế toán, kiểm toán Chuyên viên kế toán
Cty TNHH Nielsen Viet Nam Nam 23-35 Kinh tế Cần tuyển 10 nhân viên Kiểm Tra Chất Lượng thông tin
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIETTIN BANK Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN KINH DOANH
CÔNG TY BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BẢO VỆ
CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DV THIÊN NAM Nam Xây dựng và kiến trúc CÔNG NHÂN XÂY DỰNG
CTY CP KIM CHUNG CƯỜNG THỊNH Nữ 18-35 Kinh doanh và quản lý NV bán hàng
CTY CHĂM SÓC HẠNH PHÚC VN Nữ 18 - 35 Kinh doanh và quản lý NV kinh doanh - phát triển thị trường
CTY HAPPY LIFE Nam Y tế, sức khỏe NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CTY HAPPY LIFE Nam Y tế, sức khỏe NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CYBERCORE GAMING Nữ 18-25 Lao động phổ thông phục vụ
CTY TNHH NHÀ HÀNG TÂN HƯƠNG SƠN Nữ 22-35 Dịch vụ phục vụ
CTY CP MULTRIUM VN Nữ 22-35 Y tế, sức khỏe Y Tế
XƯỞNG MAY TƯ NHÂN Nữ 18-45 Da giầy, may mặc công nhân may
CTY CP ĐT XD VÀ TM TRƯỜNG THỊNH Nam 20-40 Vận tải Lái xe
CTY TNHH DV TM THẾ HỆ MỚI Nam 24-30 Kế toán, kiểm toán kế toán bán hàng
CTY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NHẬ Nữ 20-35 Kinh tế Văn phòng
CUA NGON QUÁN Nam 18-30 Thực phẩm, đồ uống phục vụ
CỬA HÀNG MẸ VÀ BÉ Nam 18-25 Dịch vụ lao động phổ thông
CTY CP JUPITER FOODS VIỆT NAM Nam Dịch vụ Bán hàng
CTY TNHH CÔNG NGHỆ MAI TUẤN KIỆT Nam Xây dựng và kiến trúc Xây dựng
CTY TNHH TL Nam 24-35 Kinh tế Lái xe
CTY TNHH TL Nam Kinh tế Thợ mộc
CTY CP KIM CHUNG CƯỜNG THỊNH Nam 18-35 Lao động phổ thông Kinh doanh
CTY CHĂM SÓC HẠNH PHÚC VN Nam Kinh tế Kinh doanh
Anh Phạm Trung Tín Nam 25-45 Vận tải Lái xe
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC VŨ DƯƠNG Nam 22-30 Công nghệ thông tin in học - cntt
CTY CP LỐP XE SAIGON Nữ Kinh doanh và quản lý Kinh doanh lốp xe
CTY TNHH DV TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN Nam 25 Vận tải Tài xế riêng giám đốc
CTY TNHH TM TƯỜNG VÂN Nữ Lao động phổ thông NV xuất hàng, đóng gói
CTY TNHH ĐẠI THIÊN PHÚC Nam 18 - 50 Lao động phổ thông Công nhân máy hạt nhựa
CTY TNHH MTV TM DV CHIẾN MINH THÀNH Nam 18 Kỹ thuật, cơ khí NV sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh
CTY TNHH TIMATEX Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toan tổng hợp
CTY TNHH SX VÀ TM THU HIỀN Nữ Quản trị, văn phòng Quản lý sản xuất
CTY CP DV TƯ VẤN CẦU VỒNG Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS Cộng tác viên ngân hàng
CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 Nam Kỹ thuật, cơ khí Hàn thép kết cấu các sp cơ khí
CTY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VĨNH AN Nam 20 - 35 Điện, điện tử Kỹ thuật điện nhẹ, lắp đặt camera
CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Nam Lao động phổ thông Pha lóc thịt bò
CTY MTV THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP SAIGON Nam 22 - 30 Điện, điện tử Kỹ thuật điện
BÃI GIỮ XE BỆNH VIỆN 7A Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ NV giữ xe
CTY TNHH TM DV HOA SỮA SÀI GÒN Nữ 18 - 25 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Phục vụ
ĐỒ CHƠI A BỐI Nam 18 - 25 Kinh doanh và quản lý Bán hàng
CTY CP NHÔM KÍNH NAM VIỆT Nam 25 Kỹ thuật, cơ khí Thợ nhôm kính, thợ phụ
CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ DAEWON THỦ ĐỨC Nữ Quản trị, văn phòng Quản lý tài chính -
CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ DAEWON THỦ ĐỨC Nam Lao động phổ thông Tạp vụ tòa nhà
CTY TNHH SAIGON LAUNDRY Nam 18 - 35 Lao động phổ thông Giặt ủi, giao nhận
ÔNG PHẠM QUANG KÝ Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Đánh bóng nữ trang
CTY TNHH DV BV SAIGON NAM CHÍNH TRỰC Nam 18 - 50 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Bảo vệ
CTY CP CẢNH QUANG XANH Nữ 20 - 40 Lao động phổ thông Chăm sóc cây cảnh
TRÀ SỮA H2T Nữ 20 - 28 Thực phẩm, đồ uống NV bếp
DNTN MP NGỌC LAN - BÁC SĨ KHUÔNG Nữ Kinh doanh và quản lý Tiếp thị mỹ phẩm
Anh Phạm Trung Tín Nam 25 - 45 Vận tải Lái xe 7 chỗ cho cty và gia đình
CTY TNHH TÍN HƯNG Nam 20 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Bảo trì máy - 2 người
CTY TNHH TÍN HƯNG Nữ 20 - 35 Lao động phổ thông Giúp việc nhà
CTY TNHH Ô TÔ ĐẠI VIỆT Nam 25 - 45 Kỹ thuật, cơ khí Thợ đồng hàn
QUÁN CAFE THIÊN SỨ Nữ 35 - 40 Lao động phổ thông Tạp vụ
NHÀ HÀNG LA PLANCHA Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Phục vụ
CTY TNHH XD DD & CN NAM VIỆT Nam Kỹ thuật, cơ khí Vận hành cẩu tháp, vận thăng
CTY CP XD VÀ KD NHÀ ĐẠI PHÚC Nam 25 - 40 Vận tải Tài xế 7 chỗ
CƠ SỞ HOÀNG PHI Nữ 18 - 25 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Chăm sóc khách hàng
CTY TNHH ÁNH HÀO QUANG Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ Điện thoại viên
Anh Tuân Nữ 30 Lao động phổ thông Nấu ăn gia đình
Bánh mỳ chả cá Nam dưới 35 Lao động phổ thông bán hàng
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC VŨ DƯƠNG Nam 23 - 30 Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên tin học
Công ty TNHH Vyoga World Nữ 21 -25 Dịch vụ Tuyển Lễ tân tại Vyoga World
DNTNTMDV khách sạn Hoàng Yến Nam 22 - 30 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Nhân Viên Lễ Tân
Công Ty Cổ Phần Cổng Biệt Thự - GIAPHUCgate Nam 25t - 32t Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khang Nam Vi Na Nữ Ngôn ngữ, phiên dịch Thông dịch viên tiếng hàn
Công ty CP đầu tư Vạn Thái Nam Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh, ASM (máy hàn, đèn LED, linh kiện)
CỬA HÀNG RÈM MINH QUANG Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Cty TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TAM HỮU Nam 20 - 40 Điện, điện tử Nhân viên Cơ Điện
Công ty Cổ Phần ĐT TM DV Du lịch Đất Việt Nam Công nghệ thông tin Nhân viên thiết kế đồ họa
Chi nhánh Công ty TNHH Công Nghệ Medica Việt Nam Nữ Y tế, sức khỏe Quản lý trình dược viên
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON Nam Kinh doanh và quản lý Nhân viên giao nhận hiện trường làm việc
Công ty TNHH May Mặc Phúc Đạt Nữ Da giầy, may mặc Nhân viên IE bộ phận kaizen xưởng may
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Phương Nam Nam Kinh doanh và quản lý Nhân viên phát triển thị trường
Tổ chức sự tiệc cưới Thanh Tâm Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Sinh viên làm phục vụ tiệc cưới
Công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn Nam Lao động phổ thông Nhân viên tiện cơ
Công ty TNHH Thể Thao Donex Nam Kinh doanh và quản lý Chuyên viên kinh doanh
Công ty TNHH MTV - TM- DV- XNK Tân Biển Vàng Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh
CSSX BÁNH MÌ KIÊM BAN Nam Lao động phổ thông Bảo HÀNG
CTY KINH DOANH VẢI BẢO HY Nam Lao động phổ thông Nhân viên giao hàng
CTY MINH LONG Nam Khách sạn, du lịch và dịch vụ Bảo vệ
CỬA HÀNG BỘT MÌ MINH HẢI Nam Lao động phổ thông Nhân viên giao hàng
CTY MAY TÚI XÁCH Nữ Lao động phổ thông CN MAY
CTY TNHH BAO BÌ KHANG DŨNG Nam Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CTY MAI QUÂN Nam Lao động phổ thông Nhân viên giao hàng
CTY MÁY TÍNH XUÂN TRÀ Nam Công nghệ thông tin NHÂN VIÊN SỬA MÁY TÍNH
CỬA HÀNG GA BÌNH MINH Nam Lao động phổ thông Nhân viên giao hàng
XƯỞNG MAY TÂN SƠN Nữ Lao động phổ thông THỢ PHỤ
CƠ SỞ SX BÁNH KẸO MINH HUÊ Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CỬA HÀNG ĐIỆN LẠNH TÙNG Nam Điện, điện tử ThỢ ĐIỆN LẠNH
CTY MAY LÊ Nữ Lao động phổ thông CN MAY
CTY TNHH THANH NGA Nam Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CTY THÉP BÌNH MINH Nam Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CTY TNHH ĐÀO ANH Nữ Kinh doanh và quản lý NV BÁN HÀNG
CTY TNHH THỨC ĂN NHANH BON BON Nữ Lao động phổ thông Nhân viên BÁN HÀNG
CTY TNHH LAN QUY Nam Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
MM Software Company Limited Nam Công nghệ thông tin JAVA Developers
CTY BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI Nam 22 trở lên Kinh doanh và quản lý NV kinh doanh
Nhà hàng - karaoke thành nhân sài gòn 2008 Nữ 18-24 Lao động phổ thông Nhân Viên Nữ Bán Hàng
CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) Nữ Lao động phổ thông Nhân viên bếp
Minh Đạt Nam 20-29 Lao động phổ thông Công nhân nhuộm vải
Công ty TNHH May Hương Việt Nữ 20-29 Lao động phổ thông Công nhân dệt may
Công ty TNHH DV Bảo vệ Tuổi Trẻ Nam 20-29 Lao động phổ thông Bảo vệ tại KCN Amata, Đồng Nai
Công ty DVBV Hoàng Long Nam 20-29 Lao động phổ thông Nhân viên bảo vệ hệ thống nhà hàng
Công ty TNHH Vận chuyển hàng hóa Phú Gia Nữ 20-29 Lao động phổ thông Nhân viên sắp xếp hàng hóa
Công ty HTV MEDIA Chi Nhánh Miền Nam Nữ 20-25 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh khai thác sự kiện
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cà Phê G8 Nam 25-29 Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng
Công Ty TNHH MTV Tài Chính PRUDENTIAL Việt Nam Nữ 20-25 Kinh doanh và quản lý Giao dịch viên tài chính
Công ty Thương mại điện tử - Truyền thông Châu Á Nam 18-24 Kinh doanh và quản lý Sale online - chuyên dịch vụ thương mại điện tử
Công ty TM DV Điện Thoại Sài Gòn Nữ 18-24 Lao động phổ thông Kế toán kho kiểm hàng
Công ty TNHH TM DV Phú Thuận Nam 20-25 Kế toán, kiểm toán Kế Toán Thống Kê
Tập đoàn PVFC Nam 18-24 Quản trị, văn phòng Nhân viên tư vấn cho vay vốn không thế chấp qua điện thoại
Công ty TNHH tư vấn quản lý Chính Phương Nữ 25-29 Kế toán, kiểm toán Kế toán viên
Công ty TNHH TM DV Tin học và Viễn Thông Huy Hoàng Nam 20-25 Kế toán, kiểm toán Nhân viên kho
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải thực phẩm Việt Nhật . Nam 20-29 Lao động phổ thông Tài xế xe tải nhẹ
Trung Tâm Tổ Chức Tiệc Cưới Trường Thịnh Nữ 20-24 Lao động phổ thông Nhân viên phục vu nhà hàng tiêc cưới
Công ty CP Morning Post Nam 20-25 Lao động phổ thông Nhân Viên Giao Nhận
Kasaco Company Nữ 20-29 Lao động phổ thông Nhân Viên CSKH Vinaphone
Công ty TNHH MTV TMDV Thế Giới Tiện Nghi Tiến Hân Nữ 20-25 Lao động phổ thông Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Dáng Ngọc Sport Center Nữ 20-25 Lao động phổ thông Nhân Viên Lễ Tân
CÔNG TY TNHH SX-TM MAI TRẦN HOÀN CẦU Nữ 20-29 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Tổng Hợp Đơn Hàng
Công ty điện công nghiệp Quân Phạm Nữ 25-29 Kế toán, kiểm toán Kế toán công nợ - kho
CTY TNHH TM ĐIỆN TỬ VIỆT ÚC ( V.A.E) Nữ 20-29 Kế toán, kiểm toán Kế toán bán hàng, văn phòng
Công ty CP Văn Hoá Văn Lang Nữ 20-29 Quản trị, văn phòng Nhân viên ngành hàng siêu thị
Prudential Finance Viet Nam Co.,LTD Nữ 20-25 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Văn Phòng
Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam Nữ 20-25 Lao động phổ thông Nhân viên gọi điện thoại
Dairy Farm Nữ 20-25 Lao động phổ thông Bán hàng
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Nam 20-30 Lao động phổ thông Công Nhân Sản Xuất Đóng Gói Nhang
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 Nữ 20-30 Lao động phổ thông Công Nhân May
Cửa hàng BREADY BÁNH MÌ TƯƠI Nữ 20-30 Lao động phổ thông Cửa hàng BREADY BÁNH MÌ TƯƠI
Công ty TNHH SX TM KT Công nghệ 2T Nam 20-30 Lao động phổ thông Tài Xế Xe Tải
Công Ty TNHH XNK Trường Việt Nam 20-30 Lao động phổ thông Tài Xế Giao Hàng
Công ty TNHH Thép Nam Viên Nam 25-30 Lao động phổ thông Tài Xế Xe 4 Chỗ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ LONG PHỤNG Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Giao Hàng Bằng Xe Máy
Công Ty TNHH Nhà Hàng SI Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Phụ Bếp
CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ PHÚ MỸ Nữ 20-30 Kế toán, kiểm toán Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng
Gong Cha Vietnam Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Phục Vụ & Pha Chế
Nhà hàng EVITA Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Nấu Bếp Chính / Cook
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Nữ 22-30 Kế toán, kiểm toán Nhân Viên Kế Toán
CÔNG TY CP TM DV LONG HOÀNG VNS Nam 20-30 Lao động phổ thông Nam / Nữ Bảo Vệ Siêu Thị / Ngân Hàng
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thắng Lợi Toàn Cầu Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bảo Vệ Tại Phú Mỹ Hưng Quận 7
Công ty TNHH MTV Thể Dục Thể Thao Vàng Nam 20-30 Lao động phổ thông Tạp Vụ
GLORIOUS WEDDING & EVENT Nữ 20-30 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Nhân Viên Bộ Phận Hoa, Dán Chữ Trang Trí Sân Khấu
CÔNG TY TNHH TMSX ĐẶC SẢN TÂY NGUYÊN Nữ Kinh doanh và quản lý tuyển nhân viên phát triển thị trường cà phê
STUDIO QUỐC TUẤN Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Trang Điểm
CTY TNHH Dệt Kim FENIX (Việt Nam) Nữ 20-30 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Trợ Lý Theo Dõi Đơn Hàng
Công ty cổ phần Phần Mềm Phát triển Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Tư Vấn
Công ty TNHH May Sư Tử Vàng Nữ 20-30 Lao động phổ thông Công Nhân May - Vắt Sổ
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 Nữ 20-30 Lao động phổ thông Công Nhân May
Nhân Viên Kinh Doanh Quần Áo Trẻ Em Nam 22-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Quần Áo Trẻ Em
Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Nam Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại
CN Dịch vụ Bảo vệ THÁI LONG Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ Nữ 18-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
DNTN TM SX VI VÂN Nam 22-30 Điện, điện tử Nhân Viên Điện Công Nghiệp
Công ty TNHH TMDV IN Bao Bì Ân Phước Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh
Công ty CPTĐ Hoa Sen Nam Kinh doanh và quản lý Tuyển Nhân Viên Tiếp thị
Nhà Máy Thép Pomina 1 - CN Công Ty Cp Thép Pomina Nam Tuổi từ 18 trở lên Vận tải Lái cầu trục
Nhà Máy Thép Pomina 1 - CN Công Ty Cp Thép Pomina Nam Từ 18 tuổi trở lên Kỹ thuật, cơ khí Tuyển cơ khí
Công ty TNHH INOX VIÊT NA Nam trên 23 Kinh doanh và quản lý Nhân viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Công ty TNHH TM XD Việt Gia Nam Điện, điện tử Kỹ sư cơ điện
Công ty TNHH Xây Dựng IVY Nam Điện, điện tử Thợ điện công trường
CƠ SỞ LIÊN HIỆP PHÁT Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu dệt vải , may gia công balo , túi xách
Công ty Bitis Chi nhánh Miền Nam Nam Điện, điện tử Nhân viên kỹ thuật điện
CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHƯƠNG NAM Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì giấy
Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ Đất Việt Nam Điện, điện tử Kỹ thuật điện - điện tử
Công Nhân Bảo Trì thang máy Nam Điện, điện tử Công Nhân Bảo Trì thang máy
Công ty CP Sài Gòn Hải Lâm Nam Điện, điện tử Trung cấp điện cơ khí
Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Hải Minh Nam Điện, điện tử Nhân viên kỹ thuật
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG Nam Điện, điện tử Nhân viên điều chỉnh âm thanh - ánh sáng chương trình sự kiện
Công ty CP TM Tam Đại Kim Nam Kế toán, kiểm toán Kế toán công trình
Công ty CP TM Tam Đại Kim Nam Kế toán, kiểm toán Kế toán công trình
Cty TNHH TM-IN-QC Bằng Hữu Nam Kế toán, kiểm toán Kế toán tổng hợp
CÔNG TY TNHH SX TM BB HỢP PHÁT Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì nhưa
Công ty TNHH KT CN MT Long Trường Vũ Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH SX & CB ỚT PHẠM TÂN Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sấy ớt
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định Nữ Kế toán, kiểm toán Kiểm toán
CÔNG TY TNHH GÒ SAO Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất giấy cuộn
Công Ty CP Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên
Công ty TNHH Quốc Tế Hoàng Nam Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán tổng hợp
Công ty Cổ phần Mặt Trời Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên tổng đài
Công ty TNHH TMSX Vì NHà Nông Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán
Công ty TM DV Điện Thoại Sài Gòn Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán kho kiểm hàng
Công ty TNHH MTV Vĩnh Hữu Thái Nữ Kế toán, kiểm toán Trợ lý thủ kho
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HIỆP HƯNG Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì nhựa
Công ty TNHH ATHENA Nam Kế toán, kiểm toán Kế toán kho
Công Ty TNHH TM DV SX Lê Phát Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán
BHD Star Cineplex Nam Kế toán, kiểm toán Nhân viên thu mua
CÔNG TY TNHH MTV IN THẾ VŨ Nam 23 - 30 Công nghệ thông tin Tuyển 02 nhân viên bơm mực in , cài , sữa chữa máy vi tính
DNTN Nhựa Chợ Lớn Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán bán hàng
Công ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất Thành Vinh Nam Kế toán, kiểm toán Kế toán kho
Công ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất Thành Vinh Nam Kế toán, kiểm toán Kế toán kho
Công ty TNHH TM DV Hoàng Hưng Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán thanh toán biết tiếng Đức hoặc tiếng Anh
CÔNG TY TNHH MTV DVTH THẮNG LỢI Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu làm hạt nêm , bột ngọt
Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán tổng hợp
Công Ty TNHH TM DV SX Lê Phát Nam Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán thuế
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẲNG CẤP VIỆT Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán tổng hợp
Handong Engineering Construction Joint Stock Company Nữ Kế toán, kiểm toán Kế toán tông hợp (biết tiếng Anh)
CÔNG TY TNHH NHỰA AN ĐẠT Nam 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất ống nhựa
CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC SMT Nam 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu in ấn
CÔNG TY TNHH VÂN VY Nữ 25 - 30 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kê toán
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG TOÀN CẦU Nam 20 - 40 Lao động phổ thông Tuyển 02 nhân viên chăm sóc hoa lan , cây kiểng
CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA TP.HCM Nam 18 - 40 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu chân nuôi bò sữa
CÔNG TY TNHH DỆT MAY – KIM THÀNH Nam 23 - 35 Điện, điện tử Tuyển nhân viên bảo trì máy may công nghiệp
CÔNG TY CP BV PHARMA Nữ 23 - 30 Y tế, sức khỏe Tuyển nhân viên khâu bào chế thuốc
CÔNG TY TNHH TM - SX CAO HOA Nữ 25 - 30 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH ELAND VIỆT NAM Nữ 18 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may áo gió theo công đoạn
CÔNG TY TNHH DAX VIỆT NAM Nữ 18 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may valy , túi xách
CÔNG TY CP VTTH & PHÂN BÓN HOÁ SINH Nam 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu bốc vác
CÔNG TY TNHH TÂN CÔ VI Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân In - In Lụa, Vải, Bông, Đồ Da
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Mới Tenzi Nữ 22 - 40 Quản trị, văn phòng Hành Chánh Nhân Sự
Công Ty TNHH Phim Màu Đỏ Nữ 25 - 40 Kế toán, kiểm toán Kế Toán Kiêm Hành Chính Văn Phòng
Công ty TNHH Mỹ Phẩm Quyên Nữ 25-29 Quản trị, văn phòng Sales Admin
Công ty TNHH Glasso Nữ 20-25 Kế toán, kiểm toán Kế toán kho
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SND Nữ 25 - 40 Xây dựng và kiến trúc Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất
Trợ lý thủ kho Nữ 20-30 Lao động phổ thông Trợ lý thủ kho
Ibis Saigon South Nữ 18-24 Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán
Công ty TM DV Điện Thoại Sài Gòn Nữ 20-30 Kế toán, kiểm toán Kế toán kho kiểm hàng
BHD Star Cineplex Nữ 18-24 Lao động phổ thông Thu ngân
Công ty TNHH Phần Mềm 3S Nữ 22-30 Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán
Công ty TNHH MTV DV TM & SX Hiệu Mỹ Nữ 20-25 Kế toán, kiểm toán Kế toán
Hồ Bơi Cộng Đồng 2 - Thành Phố Mới Bình Dương Nữ 20-25 Lao động phổ thông Nhân viên quầy bán vé
Công ty TNHH ZENO Việt Nam Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân viên kinh doanh
CN công ty TNHH Đồng Hồ Thế giới Nữ 25-30 Kế toán, kiểm toán Kế Toán Thuế
CÔNG TY CP SX TM SOCHIO Nữ 24-35 Lao động phổ thông Nhân Viên Telesales
Công ty TNHH DV Bảo vệ Việt Nam Thăng Long SEPRE.24 Nữ 18-35 Lao động phổ thông Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao
Công ty CP Phát triển Và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Á Châu Nữ 22-25 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Hành Chính Ngân Hàng Á Châu
Công ty TNHH MTV PHỔ ĐÌNH Nam 18-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Phụ Bếp Chi Nhánh Q1, Q3, Quận Tân Phú
Công ty TNHH May Sư Tử Vàng Nữ 18-30 Lao động phổ thông Công Nhân May - Vắt Sổ
Công ty TNHH XNK TM PP Thực Phẩm MET Nam 18-35 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh
Công Ty TNHH Công Nghệ Sao Sáng Nam 18 - 24 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH DV TM PHÚ THỊNH Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Booker Vé Máy Bay
Nhân Viên Pha Chế Quán Bar Nữ 22-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Pha Chế Quán Bar
Công ty TNHH Rồng Việt Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Tạp Vụ
MYLIFE COFFEE Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Thu Ngân
MYLIFE COFFEE Nữ 20-25 Lao động phổ thông Nhân Viên Phụ Bếp
CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐẠI CƠ VIỆT NAM Nam 20-30 Lao động phổ thông Công Nhân Kỹ Thuật (Cơ Khí, Điện, Nước, Hàn....)
Công Ty Cổ Phần BOOK A BEE Nữ 20-25 Lao động phổ thông Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH KHÁCH SẠN THIÊN THẢO Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bảo Vệ Kiêm Lái Xe
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 Nữ 20-30 Lao động phổ thông Công Nhân May
Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hưng Phát Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Sắp Xếp Kho Hàng
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ngày & Đêm Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nam / Nữ Bảo Vệ Ngân Hàng Lương Cao
Công Ty TNHH Truyền Thông Học Đường Việt Nam Nữ Quản trị, văn phòng Thư ký giám đốc
Công ty TNHH MTV Vĩnh Hữu Thái Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại
Công ty TNHH MTV Vĩnh Hữu Thái Nữ Quản trị, văn phòng Trợ lý văn phòng
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Wari Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TOÀN QUỐC Y TÚ KHANG Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân viên bán hàng qua điện thoại
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Trần Anh Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Bds Thu Nhập Cao
Công ty TNHH thép Phương Thanh Tâm Nữ 35 - 39 Kế toán, kiểm toán Kế toán trưởng.
Công ty TNHH Minh Phúc Nữ 20-235 Kinh doanh và quản lý Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng
CÔNG TY TNHH DV ĐỊA ỐC EVERLAND Nữ Lao động phổ thông Sales Bất Động Sản Everland - Lương Cao
Công ty TNHH Thiết Bị Kim Hưng Nữ Lao động phổ thông Trợ Lý Kinh Doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Gỗ Giỏi Tiếng Anh (Lương Cao)
Công ty Giải Trí Thảo Lê Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh
Công Ty Cổ Phần Thái Nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ Lao động phổ thông Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Wari Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng
Công Ty Tuấn Thành Đạt Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh Công Trình
CÔNG TY TNHH HỒ PHI LONG Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay
Công ty CP An Cư Sài Gòn Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh Địa Ốc - Thu Nhập Cao
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN PHÚ Nữ Lao động phổ thông Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp
CÔNG TY TNHH TM SX HÒA Á Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh Ngành May Mặc
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH DV TM PHÚ THỊNH Nữ Lao động phổ thông Trưởng / Phó Phòng Kế Toán
Envora Software JSC Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Css / Html Developer
PHUCHUY ADVERTISING AND TRADING CO.,LTD Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị
Công ty TNHH Lulanjina Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh
CTY TNHH TM DV DU LỊCH VÀ VIỄN THÔNG KHÁNH NAM Nam Kỹ thuật, cơ khí nhân viên kỹ thuật
CÔNG TY CP XD TM DV HUY NGUYÊN Nam Nông, Lâm và Thủy Sản tuyển thợ mộc
Trung Tâm Sữa Chữa Tin Học Thành Tín Nam Kỹ thuật, cơ khí Kỹ thuật viên
CÔNG TY TNHH LƯƠNG HẢI HƯNG Nam Kỹ thuật, cơ khí kỹ thuật cơ khí
Công ty XM ViNa Nam Da giầy, may mặc Công nhân may
CÔNG TY TNHH TM SX HÒA Á Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên kinh doanh
Công Ty CP Đầu Tư Sài Gòn Thăng Long Nam Da giầy, may mặc nhân viên thiết kế
CTY THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Nữ 25-30 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh, NHÂN VIÊN SẮP XẾP HÀNG HÓA
CTY HẢI ĐĂNG Nam 35-45 Khách sạn, du lịch và dịch vụ Tạp Vụ Nam/Nữ
CTY BAO BÌ IN MAI VÀNG Nam 18-30 Lao động phổ thông CÔNG NHÂN LĐPT
CTY TNHH ĐIỆN LẠNH BÌNH YÊN Nam Điện, điện tử THỢ ĐIỆN LẠNH
CTY MAY TÚI XÁCH LAN THẢO Nữ Da giầy, may mặc Công nhân may
CTY MAY TÍN THÀNH Nữ Lao động phổ thông Công nhân may
Công ty cổ phần Hyundai Việt Thanh Nam Điện, điện tử Kỹ thuật viên điện – điện tử
Công ty TNHH Dòng Kẻ Việt Nam Điện, điện tử Nhân viên thi công điện
Công ty TNHH Quốc Hùng Nam 25 - 29 Kinh doanh và quản lý Nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH CON ONG CHĂM CHỈ Nữ 25 - 29 Ngôn ngữ, phiên dịch Nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Cơ Phú Hiển Thành Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán kho
Công ty TNHH TM DV Phú Thuận Nam 18 - 24 Kế toán, kiểm toán Kế Toán Thống Kê
Công ty TNHH TM DV Bốn Tê Nữ 25 - 29 Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán tổng hợp nội bộ
CN Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ Happy Sky Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán tổng hợp
Công ty TNHH TM DV Tin học và Viễn Thông Huy Hoàng Nữ Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán tổng hợp
CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ Nam 20-35 Lao động phổ thông Công Nhân Cơ khí
RITA VÕ Nam 18-40 Lao động phổ thông Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa - Q9
Home Credit Vietnam Finance Company Limited Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
RITA VÕ Nữ 22-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất - HCM
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Website - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Cty CP SX TM XNK Viễn Thông A Nữ 18-25 Lao động phổ thông Nhân Viên Trực Tổng Đài
Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty Cp Hạ Tầng Viễn Thông Cmc (Tp Hà Nội) Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Cộng Tác Viên Sale/TelephoneSale
Công Ty Cổ Phần Mai Son Nữ 25-30 Kế toán, kiểm toán Nhân viên kế toán
Cty CP SX TM XNK Viễn Thông A Nữ 18-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Siêu Thị Smartphone - Củ Chi
Chi Nhánh Công Ty Cp Hạ Tầng Viễn Thông CMC (Tp Hà Nội) Nữ 20-30 Lao động phổ thông Cộng Tác Viên Thu Cước Viễn Thông
FPT Telecom Nữ 20-26 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Phát triển Kinh Doanh Internet FPT tại Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn
Cty TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TAM HỮU Nam 18-40 Xây dựng và kiến trúc Nhân viên Kỹ thuật
CÔNG TY CPSX TRÀ HÙNG PHÁT Nữ 25 - 30 Thực phẩm, đồ uống Tuyển 01 nhân viên làm phòng thí nghiệm
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Hiệp Lực Nam Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu dệt vải , may gia công balo , túi xách
CÔNG TY TNHH TUNG HAE Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất sợi
CÔNG TY TNHH TM DVSX PHÂN BÓN VIỆT NGA Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất phân bón
CÔNG TY TNHH MTV PHAGIACO Nữ 18 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may vali , túi xách
CÔNG TY TNHH MTV TÂN THÀNH ĐẠI CÁT TƯỜNG Nam 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu hoàn thành ( đóng thùng sản phẩm )
Công ty Cao Trí Nguyên Nam 20 - 40 Xây dựng và kiến trúc Lao động công trình
Công ty Cao Trí Nguyên Nam 25 - 40 Xây dựng và kiến trúc Giám sát công trình nội thất
Công ty Cao Trí Nguyên Nam Xây dựng và kiến trúc Thiết kế nội thất
CÔNG TY TNHH MAY HÂN MAO Nữ 18 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may áo theo công đoạn
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đặng Vinh Nữ 25 - 30 Ngôn ngữ, phiên dịch Tuyển 01 nhân viên sắp xếp , đặt tua du lịch
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - QUẢNG CÁO CẦU VỒNG Nam 22-28 Kỹ thuật, cơ khí Nhân viên giao nhận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - QUẢNG CÁO CẦU VỒNG Nam 22-28 Kỹ thuật, cơ khí Nhân viên nghề cơ điện
CTY SHIH FA RUBBER INDUSTRIES VIỆT NAM Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu làm vỏ ruột xe máy
CÔNG TY TNHH KHÔI DUY Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Nữ 25 - 35 Điện, điện tử Tuyển 01 nhân viên bảo trì điện công nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN HÀ Nam 22 - 35 Kỹ thuật, cơ khí Tuyển nhân viên cơ khí
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY DỤ THÀNH Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì giấy
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI HẢI MINH Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu chế biến & đóng gói thực phẩm
Công ty Cổ phần Vận Tải Tây Sài Gòn Nam 16-49 Lao động phổ thông Tuyển nam lơ xe tải
Công ty Cổ phần Vận Tải Tây Sài Gòn Nam 16-49 Lao động phổ thông Tuyển nam xếp hàng
CÔNG TY CP HUYNH ĐỆ TỀ HÙNG Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu bảo quản thực phẩm đông lạnh
CÔNG TY TNHH SXTMDV KIỀNG PHONG Nữ 22 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên bán hàng
CÔNG TY TNHH TMSX THÀNH NAM PHÁT Nữ 25 - 35 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSTAR Nam 18 - 45 Lao động phổ thông Tuyển 02 nhân viên bảo vệ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX & TM DOMI Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu sản xuất long mi , tóc giả
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THĂNG LONG Nam 25 - 35 Điện, điện tử Tuyển 01 nhân viên bảo trì điện công nghiệp
CÔNG TY TNHH SXTM TOÀN PHONG Nữ 25 - 35 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH SX HTC XÍCH ĐẠO Nữ 18 - 35 Lao động phổ thông Tuyển công nhân khâu đang mây , tre , lá
NHÀ HÀNG XUÂN ANH Nữ 25 - 30 Kinh doanh và quản lý Tuyển 01 nhân viên phòng kinh doanh
Công ty Cổ phần Vật tư Y tế KIM HOÀNG Nam Kinh doanh và quản lý Giám Sát Bán Hàng Otc Miền Đông, Miền Tây
Công ty TNHH MTV C.B.S Việt Nam Nữ Sư phạm, giáo dục Giảng Viên Kiến Trúc & Giảng Viên Nội Thất
Công Ty Cổ Phần Nam Gia Hưng Nam Xây dựng và kiến trúc Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu
CÔNG TY TNHH TM SX KHANG TOÀN Nữ Công nghệ thông tin Lập Trình Viên Phần Mềm
Công ty Cổ Phần Quốc Thăng Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Hóa Chất Xử Lý Nước Nuôi Trồng Thủy Sản
Công ty TNHH Hoàng Gia Luật Nữ Kế toán, kiểm toán Kế Toán Viên - Kế Toán Tổng Hợp
CÀ PHÊ - BAR GANGNAM-STYLE (Hàn Quốc) Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Bán Hàng Coffee
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa Nam Kỹ thuật, cơ khí Nhân Viên Cơ Khí
Công ty TNHH Sx Tm Dv Vải Và Nội thất An Phú Gia Nam Xây dựng và kiến trúc Giám Sát Công Trình Nội Thất
Khai Tri Translation Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty TNHH Vyoga World Lầu 5 Maximark 3/2 Nữ 20-30 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Tổ Chức - Hành Chánh
cty Thanh Nien Viet Nữ 20-30 Quản trị, văn phòng NV Văn Phòng - Quản Lý Số Liệu Trên Excel
Công ty TNHH MTV Đại Ngọc Long Tòa nhà Nữ 20-30 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Văn Phòng
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CHÂU Nữ 25 - 35 Kế toán, kiểm toán Tuyển 01 nhân viên kế toán
KHÁCH SẠN VISSAI SAIGON Nam 22-25 Quản trị, văn phòng Nam Nhân Viên Lễ Tân
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỸ VĂN Nữ 20-30 Quản trị, văn phòng Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
THANH BINH HOTELS GROUP Nữ 20-30 Kế toán, kiểm toán Chuyên Viên Kế Toán
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TIẾP THỊ THIÊN SA Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Số Bách Khoa Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Big C An Lạc (ql1a, Bình Trị Đông B, Q.bình Tân)
Công ty TNHH Aseanwindow Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Phụ Kho Phụ Kiện
Công ty TNHH Aseanwindow Nam 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Phụ Kho Phụ Kiện
CTY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH Nữ Quản trị, văn phòng Văn phòng, hành chính nhân sự bệnh viện
CTY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH Nữ Y tế, sức khỏe Bác sĩ
Công Ty TNHH Mỹ Thuật Nhà Việt Nữ 22-30 Kế toán, kiểm toán Nhân Viên Kế Toán
TNHH TRẦN DOANH Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang , Kế Toán
CÔNG TY TNHH DANH TẤN PHÁT Nữ Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển An Gia Lộc Nữ 25-29 Kế toán, kiểm toán Kế Toán Tổng Hợp
HỆ THỐNG NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ Nữ Khách sạn, du lịch và dịch vụ LỄ TÂN , PHỤC VỤ
TNHH Thời Trang Phong Cách Việt Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng GiàY Dép
Công ty CP Nguyên Gia Phát Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô
Công Ty TNHH TM & SX Tân Phú Vinh Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tp. HCM
Cty BĐS ÉN VÀNG Nữ 22-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
CÔNG TY TNHH NUKIN VIỆT NAM Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN KINH DOANH
Catmylinh Cosmetics & Perfume Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Mỹ Phẩm
Lost Escape Room Việt Nam Nữ 22-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh
Công Ty TNHH TM-DV-XNK BAK Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Bán Linh Kiện Điện Thoại
Công ty TNHH TM DV Tin Hoc Gia Huy Nữ Kinh doanh và quản lý Trưởng Phòng Marketing
Công ty TNHH TM Banyan Nữ 20-30 Lao động phổ thông Nhân Viên Bán Hàng
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ HỒNG NHUNG Nữ Sư phạm, giáo dục Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV DV TM QUÁN QUÂN Nam Lao động phổ thông Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Hiện Trường
Công ty Cổ phần VINALED Nữ Công nghệ thông tin Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em Healthy Women Center Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Làm Thêm Ca Tối
CÔNG TY CP ĐT XNK PHÚC LỘC THỌ Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Cskh Và Marketing
Công Ty CP Tiếp Vận Cát Lái Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Sales Cước Tàu Biển, Air, Hải Quan, Trucking
Khách Sạn Eco Backpackers Hostel Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HỒNG DƯƠNG Nam Kế toán, kiểm toán nhân viên kế toán
Green Fusion Design.ltd Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Bán Hàng Tại Showroom
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM VN Nam Quản trị, văn phòng nhân viên theo dõi đơn hàng
Công ty TNHH DV TM - SX Hải Đức Thịnh Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Nội Y Nam Lương Cao
CHI NHÁNH LIÊN DOANH VITC- BERWIN Nữ Lao động phổ thông XUẤT NHẬP KHẨU, LĐPT
VPĐD ETERNAL MATERIALS Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên bán hàng
TRANG SỨC OPAL Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức
Global Viet Travel Nam Lao động phổ thông Thợ Sơn, Thợ Điện - Điện Lạnh Ôtô
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CN KIẾN VIỆT Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BÃI XE
Công ty CP TV ĐT và XD Đất Vàng (Golden Land) Nữ Kinh doanh và quản lý Trưởng Phòng Kinh Doanh Bđs
CÔNG TY TNHH CHIM ÉN Nam Kinh doanh và quản lý tuyển nhân viên
Totoshop Nữ Quản trị, văn phòng Nhân Viên Quản Lý Fanpage
Công ty CPDV ĐỊA ỐC HOÀNG KHANG Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao
Melspring International BV (công ty con của Olmix SA) Nữ Lao động phổ thông Đại Diện Bán Hàng Phân Bón Khu Vực Asia
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHA NO Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên marketing
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Thu Nhập Cao Nam Kinh doanh và quản lý Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Thu Nhập Cao
Công ty TNHH Ga Lúp Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM QUẢNG CÁO SONG HANH Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên kinh doanh
SONG BAO DEBT COLLECTION CO,. LTD Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Hiện Trường
Nhà hàng Thiên Quế - The Sushi Bar Nữ Lao động phổ thông Phục Vụ Nhà Hàng Nhật
CÔNG TY ANPHANAM EXPRESS Nam Kế toán, kiểm toán nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HÒA BÌNH Nam Lao động phổ thông Trưởng Phòng Kinh Doanh
Tập Đoàn PVFC Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Telesales Làm Việc Tại Văn Phòng
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NASA Nam Kế toán, kiểm toán nhân viên kế toán
CÔNG TY CP MAY BÌNH MINH Nữ Da giầy, may mặc CÔNG NHÂN MAY
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Tư Vấn Cho Vay Tín Chấp (Vpb Fc)
CÔNG TY TNHH MAY MẶC G&G II Nam Kinh doanh và quản lý NHÂN VIÊN THU MUA
CÔNG TY TNHH PHAT TRIỂN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN HOUSE Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS KINH DOANH BĐS
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Phúc Huy Nữ Lao động phổ thông Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị
CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY LAND Nữ Tài chính, chứng khoán, BĐS KINH DOANH BĐS
CÔNG TY TNHH CARIMAX SÀI GÒN Nữ 18 - 35 Da giầy, may mặc Tuyển công nhân may áo theo công đoạn
công ty tnhh kim thuận lợi Nam Kinh doanh và quản lý nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH G-TECH VIỆT NAM Nam Xây dựng và kiến trúc kỹ sư xây dựng
CÔNG TY CP ĐỐI TÁC CHÂN THẬT Nữ Kế toán, kiểm toán TRỢ LÝ CEO, KẾ TOÁN
CÔNG TY TNHH DV VÀ PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG VIỆT Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN TƯ VÂN
CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VÂN Nữ Da giầy, may mặc CN MAY
CÔNG TY CƠ GIỚI ĐẠI THÀNH Nam Lao động phổ thông CÔNG NHÂN LĐPT
CÔNG TY CƠ GIỚI ĐẠI THÀNH Nam Lao động phổ thông CÔNG NHÂN LĐPT
Công ty TNHH Minh Phúc Nữ Lao động phổ thông Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN VIỆT NAM Nam Kỹ thuật, cơ khí NV VẬN HANH MÁY IN ỐNG ĐỒNG
CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SỬA CHỮA VÀ ĐÓNG TÀU SÀI GÒN Nam Kỹ thuật, cơ khí THỢ SẮT ,THỢ HÀN ,THỢ ĐIỆN
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN RDC Nam Vận tải TÀI XẾ XE BỒN,CN LÁY MÃU CÔNG TRÌNH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VISION RYS TẠI TP HCM Nam Lao động phổ thông NHÂN VIÊN WEB
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO UY Nữ Lao động phổ thông NHÂN VIÊN BẢO VỆ
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DUY HẢO Nữ Kinh doanh và quản lý MARKETING, SƠN TĨNH ĐIỆN
CÔNG TY TNHH HANAL VINA Nữ Da giầy, may mặc CÔNG NHÂN MAY
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGA Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU NGUYỄN Nữ Lao động phổ thông LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN Nữ Công nghệ thông tin Nhân Viên Seo
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Nữ 20-30 Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Trẻ Em
Công ty TNHH GIẢI TRÍ LOST Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH TBK Nam Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng Lương Cao
ZAPO JSC Nữ Kinh doanh và quản lý Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao