THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

*Công văn chỉ đạo của UBND TP về khai báo tình hình sử dụng LĐ
*Thông báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố
*Hướng dẫn sử dụng phần mềm
*Phần mềm nhập thông báo tình hình sử dụng lao động
*Trả lời những câu hỏi thường gặp của các đơn vị